Hoạt động quý III/2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh
Trong quý III/2021, Ban Pháp chế tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo hoàn thành tốt các hoạt động tham gia chuẩn bị kỳ họp HĐND, giám sát, khảo sát và công tác chuyên môn của Ban.

Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác phòng, chống ma túy đối với Công an tỉnh, UBND huyện Càng Long, UBND huyện Trà Cú. Báo cáo xem xét việc ban hành Nghị quyết và xem xét một số tài liệu kỳ họp thứ nhất - HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc lĩnh vực pháp chế theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. 
Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh: báo cáo kết quả rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật gửi theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cho ý kiến Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh trình kỳ họp cuối năm 2021 - HĐND tỉnh khóa X; chuẩn bị các nội dung và tham dự hội nghị toàn thể Hội thẩm để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (hình thức trực tuyến). Ban hành quy chế hoạt động của Ban nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Lãnh đạo Ban dự các phiên họp thường kỳ tháng và họp báo tuần của Thường trực HĐND tỉnh; tham gia cùng Đoàn khảo sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách, dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa X. Thành viên Ban tham dự kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X; báo cáo lịch tiếp công dân theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.
Quý IV/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát và ban hành báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác phòng, chống ma túy của Công an tỉnh, UBND huyện Càng Long, UBND huyện Trà Cú (giám sát qua xem xét báo cáo của các đơn vị); tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt công tác tổ chức kỳ họp và cùng các thành viên Ban tham dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - HĐND tỉnh khóa X; tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác khi có giấy mời hoặc theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh thực hiện báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương, cho ý kiến các văn bản của UBND tỉnh, Sở, ban ngành tỉnh và các địa phương; thực hiện một số công việc khác thuộc lĩnh vực pháp chế.

                  N.T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 615
  • Trong tuần: 20 016
  • Tất cả: 2984990