Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để đóng góp dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND

Ngày 29/10/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để đóng góp dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Cuộc họp do bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, tham dự cuộc họp có ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Ủy viên của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Công tác HĐND trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, qua nghiên cứu, xem xét dự thảo Nghị quyết, theo đó Nghị quyết đã hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện chức năng giám sát, xây dựng chương trình giám sát, việc thành lập Đoàn giám sát, trình tự giám sát chuyên đề, trình tự chất vấn, giải trình,… của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND; các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo; đồng thời, có một số ý kiến đóng góp như sau: tại khoản 1 Điều 7, đề nghị bổ sung từ “giữa năm” sau từ “thường lệ”, nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 58 và Điều 67 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Tại khoản 3, khoản 4 Điều 12: cần nghiên cứu quy định lại cho thống nhất, vì theo dự thảo Nghị quyết quy định Thường trực HĐND quyết định lựa chọn các nhóm vấn đề chất vấn, người bị chất vấn, dự kiến thời gian chất vấn tương ứng với nhóm vấn đề, tuy nhiên tại khoản 2 Điều 60 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND lại quy định: “…Thường trực HĐND đề nghị HĐND quyết định nhóm vấn đề chất vấn và người bị chất vấn”. Tại khoản 1 Điều 20: bổ sung quy định thời gian cụ thể ban hành nghị quyết sau khi kết thúc phiên họp chất vấn nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất giữa các địa phương; tại điểm e khoản 2 Điều 24, đề nghị quy định hình thức của văn bản điều chỉnh thành phần Đoàn giám sát (là Nghị quyết hay Quyết định), có thông qua tại kỳ họp HĐND không, vì Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát do HĐND ban hành; Điều 48 dự thảo Nghị quyết quy định “Bộ máy giúp việc cho HĐND ban hành các mẫu văn bản sau đây: phiếu chất vấn, nghị quyết thành lập Đoàn giám sát,…”, đề nghị quy định cụ thể các mẫu nêu tại Điều này để đảm bảo thực hiện thống nhất giữa các tỉnh, thành phố và các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, đề nghị hướng dẫn mẫu của Tờ trình về chương trình giám sát và mẫu của báo cáo về dự kiến chương trình giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND để thực hiện thống nhất chung,…
Kết luận cuộc họp, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, xây dựng văn bản đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND gửi đến Ban Công tác đại biểu - UBTVQH xem xét, tổng hợp.

           N.T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 595
  • Trong tuần: 9,947
  • Tất cả: 1,908,629