Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021), Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X - tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp

Ngày 08/12/2021, tiếp tục chương trình làm việc, kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021)Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh khóa X 

Bắt đầu phiên họp buổi sáng ngày 08/12/2021, HĐND tỉnh đã nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; qua đó có 03 đại biểu có ý kiến thảo luận đối với nội dung của dự thảo nghị quyết về: quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025; lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn và Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh để hoàn chỉnh các nghị quyết.
Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Qua đó, đã có 08 đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi chất vấn, có 02 đại biểu tranh luận, truy vấn đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh. Nội dung chất vấn của đại biểu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở hầu hết các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lao động - việc làm,... trong tình hình dịch bệnh Covid - 19. Phát biểu tổng kết phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, tiếp tục có sự trao đổi, tranh luận sôi nổi; các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề; Chủ tịch UBND tỉnh, các Giám đốc Sở cơ bản khi trả lời chất vấn, đã trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục; tuy nhiên, cũng có vấn đề trả lời chung chung chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu nên còn nhiều ý kiến truy vấn, trao đổi.

Bà Huỳnh Thị Sô Phia – đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Duyên Hải
chất vấn tại Hội trường

Ông Phạm Minh Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
trả lời chất vấn tại Hội trường

Trong phiên họp buổi chiều ngày 08/12/2021, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 25 nghị quyết chuyên đề gồm: (1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; (2) Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020; (3) Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2021; (4) Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025; (5) Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách ở địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025; (6) Nghị quyết về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2022; (7) Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022; (8) Nghị quyết thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025; (9) Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (10) Nghị quyết phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (11) Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh; (12) Nghị quyết quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (13) Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (14) Nghị quyết về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (15) Nghị quyết về việc không thu học phí đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2021 – 2022; (16) Nghị quyết quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP  ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (17) Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (18) Nghị quyết quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (19) Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mức trợ cấp xã hội đối với nhóm đối tượng khó khăn khác chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (20) Nghị quyết quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (21) Nghị quyết quy định số lượng, chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách được tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (22) Nghị quyết phê duyệt kinh phí hỗ trợ nghỉ việc, từ trần một lần đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách chưa được hưởng chế độ, chính sách; hỗ trợ nghỉ việc một lần đối với viên chức làm việc theo Đề án tăng cường đội ngũ viên chức ngành nông nghiệp về công tác trên địa bàn xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh do kết thúc hoạt động của Đề án; (23) Nghị quyết về việc phê duyệt tổng biên chế công chức đối với các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022; (24) Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù năm 2022; (25) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: HĐND tỉnh nhất trí cao với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung từ nay đến cuối năm và trong năm 2022; đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh và địa phương cần tập trung dồn sức cho nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới; đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, triển khai mạnh hơn nữa các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2022; các vị đại biểu HĐND tỉnh chủ động tiếp xúc và báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể các đồng chí, quý cử tri và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần quyết tâm, khát vọng vươn lên, chung sức chung lòng, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hết mình, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 để thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2022 của HĐND tỉnh.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 188
  • Trong tuần: 9,540
  • Tất cả: 1,908,222