Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực dân tộc trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Ngày 22/11/2021, Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp toàn thể Ban để thẩm tra các báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022; báo cáo công tác năm 2021 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2022 về lĩnh vực dân tộc. Ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các Ủy viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Phòng công tác Hội đồng nhân dân trực thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thúy Kiều - Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua đó, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo; đồng thời, phát biểu trao đổi, đề nghị chỉnh sửa từ ngữ cho phù hợp, bổ sung các nội dung: kết quả hỗ trợ người dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại các điểm chùa, hỗ trợ kinh phí xây dựng một số chùa Phật giáo Nam tông, hỗ trợ gạo cho các chùa Phật giáo Nam tông do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; hạn chế của một số công trình di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trong đồng bào dân tộc Khmer đã xuống cấp khá trầm trọng nhưng chậm được hỗ trợ tu bổ; bổ sung thêm kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc thành phần cán bộ, gia đình chính sách, gia đình có công, các xã, ấp đặc biệt khó khăn; quan tâm hỗ trợ kinh phí tu bổ các di tích lịch sử cấp tỉnh và tranh thủ với Trung ương sớm có chính sách hỗ trợ tu bổ, phục hồi, tôn tạo một số công trình di tích lịch sử cấp quốc gia trong đồng bào dân tộc hiện nay đang xuống cấp,... 
Kết luận cuộc họp, ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 186
  • Trong tuần: 18 687
  • Tất cả: 2982364