Hoạt động năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri,… theo lĩnh vực phụ trách

Trưởng ban KT-NS trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X

Trong năm 2021, tham gia cùng Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thường lệ thứ 18, kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021; kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh; đã thẩm tra 21 báo cáo của UBND tỉnh và 45 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Tổ chức 02 chuyên đề giám sát, khảo sát của Ban, 01 chuyên đề khảo sát theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh: việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu - chi ngân sách năm 2021 và các kiến nghị của Kiểm toán, thanh tra (giám sát qua báo cáo); khảo sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước chuyển từ năm trước sang năm sau trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2020 (khảo sát qua báo cáo); công tác triển khai thực hiện một số dự án trồng, phát triển rừng tại địa bàn xã Đông Hải (huyện Duyên Hải), xã Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải). Qua đó, có 07 kiến nghị đến Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh, có 22 kiến nghị đến các đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát và các đơn vị có liên quan khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Tham mưu Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch chi tiết và đề cương báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021. Tham mưu cho Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Quyết định, kế hoạch, đề cương và tham gia giám sát chuyên đề về công tác triển khai thực hiện các dự án trồng, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.
Thẩm tra các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX và các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những ý kiến KNCT còn tồn đọng của nhiệm kỳ trước thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách và báo cáo kết quả thẩm tra đến Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Thẩm tra và đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 21 văn bản của UBND tỉnh và 01 văn bản của Ban Pháp chế HĐND tỉnh gửi xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách. Lãnh đạo và các Ủy viên Ban thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX, trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - HĐND tỉnh khóa X để thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Lãnh đạo Ban tham gia cùng Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; dự họp mặt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, dự ghi hình Chương trình hành động và hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng Thường trực HĐND tỉnh tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, thăm, chúc tết các gia đình chính sách, gia đình cán bộ hưu trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Tân Sửu, Chol Chnam Thmây của đồng bào dân tộc Khmer 2021,...

 Trưởng ban KT-NS phát biểu ý kiến tại cuộc giám sát

Năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách tập trung thực hiện tốt các hoạt động như: tham mưu cho Đoàn giám sát HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021; tham mưu Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm các nội dung: việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện dự án; thẩm tra các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách theo sự phân công Thường trực HĐND tỉnh; thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, các dự thảo Nghị quyết của HĐND trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh; giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND cấp huyện; theo dõi, rà soát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách. Giám sát chuyên đề năm 2022 theo kế hoạch đề ra,... và một số nhiệm vụ thường xuyên khác.

Hồng Ngoan

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 2007
  • Trong tuần: 19 145
  • Tất cả: 2980382