Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổng kết công tác năm 2021

Trong năm 2021, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Ông Thạch Giàu - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh 
trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, hoạt động của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh gặp khó khăn trong triển khai thực hiện; tuy nhiên, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, thể hiện qua một số hoạt động nổi bật sau:
Ban đã tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị và tổ chức thành công 04 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Tổ chức các cuộc họp Ban để thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực dân tộc trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; họp sơ kết, tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016  -2021, 6 tháng, cả năm 2021 của Ban; trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn danh sách ủy viên Ban khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tổ chức giám sát qua báo cáo đối với 05 đơn vị, địa phương về việc thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021. Tiến hành 02 đợt thẩm tra về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét các tài liệu của HĐND cấp huyện thuộc lĩnh vực dân tộc. Tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát và dự các cuộc họp, hội nghị công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham gia 07 đợt giám sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung có liên quan tại một số sở, ban, ngành tỉnh và địa phương.
Lãnh đạo Ban dự các cuộc họp, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để sơ kết công tác, chuẩn bị nội dung các kỳ họp, hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và tham gia cho ý kiến 42 văn bản giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; dự các cuộc họp, hội nghị, tập huấn về các vấn đề có liên quan; thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân ngày lễ, tết trong năm; thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành và Trà Cú; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Các thành viên Ban tiếp xúc cử tri; dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đăng ký lịch tiếp công dân theo luật định; tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Bộ Nội vụ tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Ảnh: phiên họp thẩm tra phục vụ kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X

Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc xây dựng Chương trình công tác năm 2022 với các nội dung như: tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc; thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét các tài liệu kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện; ban hành Chương trình giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giám sát cụ thể về các nội dung theo Chương trình giám sát đã đề ra; thực hiện việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo kế hoạch đề ra; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và thực hiện các công việc thường xuyên khác theo chương trình đã đề ra. 

              Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 493
  • Trong tuần: 9,845
  • Tất cả: 1,908,527