Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng kết công tác năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh gặp khó khăn trong triển khai thực hiện; tuy nhiên, Thường trực HĐND tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Ảnh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh 
tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X

Trong năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổm chức triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trong như: tổ chức 04 kỳ họp HĐND tỉnh, thông qua 76 Nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh. Tích cực tham gia công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ngày 23/5/2021, toàn tỉnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,97%, đã bầu được 06 đại biểu Quốc hội khóa XV, 49 đại biểu HĐND tỉnh, 287 đại biểu HĐND cấp huyện, 2.720 đại biểu HĐND cấp xã; các đại biểu được bầu đảm bảo cơ cấu đúng quy định. 
Tiến hành xem xét các Nghị quyết của HĐND cấp huyện ban hành tại kỳ họp cuối năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức 02 đợt giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020). Dự kiến Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2022; ban hành Kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022.
Tổ chức các cuộc họp báo tuần, phiên họp thứ nhất, phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND tỉnh khóa X để sơ kết công tác, chuẩn bị nội dung liên quan hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và cho ý kiến 42 văn bản có nội dung thuộc thẩm quyền; hội nghị trực tuyến toàn thể Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm; thăm tặng quà một số gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có uy tín, chùa Khmer, nhà thờ trên địa bàn tỉnh nhân dịp các ngày lễ - tết; thăm tặng quà các chốt kiểm dịch Covid-19 và hỗ trợ quà cho một số khu cách ly trên địa bàn tỉnh.
Phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND tỉnh; thành lập các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phê chuẩn kết quả bầu 09 Chủ tịch, 09 Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, phê duyệt Đề án về cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn và đội ngũ công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định; thông báo lịch tiếp công dân của các đại biểu HĐND tỉnh khóa X trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh; lãnh đạo cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc 
tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xây dựng chương trình công tác năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số công việc sau: tổ chức 02 kỳ họp thường lệ năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X; ban hành và triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2022; Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022. Tiến hành giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát chuyên đề theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung: việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện dự án; phân công Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định,...

             Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 60
  • Hôm nay: 712
  • Trong tuần: 9,333
  • Tất cả: 1,909,787