Hoạt động năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trong năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện tốt những công việc được đề ra trong chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế.

Ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 3 -  HĐND tỉnh khóa X 

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội đã phối hợp với các Ban và Văn phòng tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh khóa IX và 03 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa X; qua đó đã ban hành 76 Nghị quyết (trong đó có 10 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội). Thẩm tra 05 báo cáo của UBND tỉnh và 10 dự thảo Nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy trình luật định, về các nội dung như: báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và năm 2021; các Nghị quyết: quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2021 - 2022; quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non; quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở; không thu học phí đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông năm học 2021 – 2022; quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP  ngày 18/7/2016 của Chính phủ; quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; quy định về phí thư viện; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mức trợ cấp xã hội đối với nhóm đối tượng khó khăn khác chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Ông Lâm Văn Phong – Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa X

Tổ chức giám sát qua xem xét báo cáo của UBND thành phố Trà Vinh và UBND huyện Cầu Ngang về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao; báo cáo của UBND xã Mỹ Cẩm (huyện Càng Long), UBND xã Hùng Hòa (huyện Tiểu Cần), UBND huyện Càng Long, UBND huyện Tiểu Cần, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, có 37 kiến nghị đối với 09 đơn vị.
Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Qua đó, có tổng số 24 ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh phân công các Sở, ngành chức năng xem xét, giải quyết; trong đó có 08 ý kiến, kiến nghị được giải quyết thỏa đáng; có 09 ý kiến, kiến nghị của cử tri được trả lời chưa thỏa đáng, cần giải trình làm rõ; 07 ý kiến, kiến nghị đang thực hiện và tiếp tục theo dõi kết quả thực hiện.
Tham mưu, đề xuất đại biểu HĐND tỉnh tham gia thành viên Đoàn giám sát chuyên đề số 02 - HĐND tỉnh khóa X và xây dựng kế hoạch chi tiết, đề cương giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022. 
Lãnh đạo Ban tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; tham gia đầy đủ các Đoàn giám sát của Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.
Trình Thường trực HĐND tỉnh phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Ông Nguyễn Văn Khiêm – Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (đứng bìa bên phải) 
tặng quà cho xã Tân An (huyện Càng Long) để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện F0, F1 trên địa bàn xã

Lãnh đạo Ban cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Càng Long, huyện Tiểu Cần thăm, tặng quà các khu cách ly tập trung và các chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh Covid-19  trên địa bàn huyện Càng Long, huyện Tiểu Cần; thăm các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam - dioxin nhân kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam 10/8; thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện F0, F1 ở xã Tân An (huyện Càng Long); thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND cấp huyện theo Công văn số 195/HĐND-VP ngày 20/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh; dự các cuộc họp, phiên họp, hội nghị,... do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ngành tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức về các vấn đề có liên quan.
Trong năm 2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tập trung thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa X; giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/9/2021 của HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội; lãnh đạo Ban tham gia các Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh; thực hiện công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và các công việc thường xuyên khác theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 985
  • Trong tuần: 15 989
  • Tất cả: 2989946