Đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh họp để dự kiến phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát về giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021
Ngày 21/02/2022, Đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để dự kiến phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát về giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021 đối với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Càng Long và UBND huyện Châu Thành. Cuộc họp do bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát số 1, chủ trì; tham dự cuộc họp có các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, một số đại biểu HĐND tỉnh, đại diện UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Sau khi thông qua dự kiến phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát số 1, các thành viên cơ bản thống nhất với nội dung phân công công việc giám sát cụ thể; một số thành viên phát biểu ý kiến đánh giá xung quanh nội dung báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát và đề nghị Đoàn giám sát có văn bản đôn đốc, nhắc nhở để việc giám sát đạt hiệu quả.
Kết luận cuộc họp, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát đề nghị từng thành viên Đoàn giám sát thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể theo các lĩnh vực như: nghiên cứu cho ý kiến chung về nội dung báo cáo của các đơn vị, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương giai đoạn 2020 - 2021; trong đó làm rõ các vấn đề: đánh giá về mặt ưu điểm, hạn chế, tồn tại qua triển khai; kết quả thực hiện về tiến độ, các mục tiêu, chỉ tiêu của chính sách hỗ trợ quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), chính sách hỗ trợ các cơ sở tham gia Chương trình OCOP, chính sách hỗ trợ ngư dân sắm, lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá, chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, chính sách hỗ trợ phát triển trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ rau an toàn; chính sách hỗ trợ vườn cây ăn quả, vườn cây dừa, vườn tạp, đất trồng mía; đánh giá việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện các chính sách hỗ trợ, đánh giá về khả năng đáp ứng của ngân sách tỉnh để triển khai; cho ý kiến công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, đối với những khó khăn, vướng mắc; đánh giá tác động, hiệu quả, sự phù hợp của từng chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp với điều kiện thực tế của tỉnh hiện nay. 
Ngoài ra, từng thành viên Đoàn giám sát cần tập trung thực hiện nhiệm vụ của thành viên, dành thời gian nghiên cứu báo cáo của các đơn vị; đối chiếu đề cương; nắm các thông tin có liên quan để tham gia phát biểu có trọng tâm, trao đổi làm rõ vấn đề cần quan tâm nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022. Dự kiến thời gian giám sát tại các đơn vị sẽ tiến hành từ ngày 25/02/2022 đến ngày 25/3/2022; Đoàn giám sát tổng hợp và xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát từ ngày 26/3/2022 đến ngày 18/5/2022 theo Kế hoạch số 179/KH-ĐGS ngày 12/7/2021 của Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh.

 Hồng Ngoan

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1074
  • Trong tuần: 18 453
  • Tất cả: 3000631