Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khảo sát việc thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2021
Thực hiện Kế hoạch chi tiết số 179/KH-ĐGS ngày 12/7/2021 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2021; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã khảo sát việc thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2021 tại UBND xã Phương Thạnh (huyện Càng Long), UBND xã Mỹ Chánh (huyện Châu Thành) và khảo sát thực tế tại địa điểm thực hiện chính sách. Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn; Đoàn khảo sát có các thành viên gồm Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Công tác HĐND thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

Ảnh: Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại UBND xã Mỹ Chánh (huyện Châu Thành) 

Qua khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá, nhìn chung, các đơn vị quan tâm công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các chính sách về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, qua đó giúp người dân được tiếp cận và thụ hưởng chính sách. Cụ thể: việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đối đất lúa kém hiệu quả sang trồng dừa, cây ăn trái theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025, xã Phương Thạnh đã hỗ trợ cho 03 ấp với tổng diện tích 7,87 ha/22 hộ, kinh phí giải ngân năm thứ nhất là 157.400.000 đồng và đã thanh, quyết toán kinh phí trong năm 2021; xã Mỹ Chánh đã hỗ trợ với diện tích 7,58 ha/28 hộ, kinh phí là 60.640.000 đồng. Quan tâm công tác phối hợp với các phòng, ban ngành huyện trong thực hiện quy trình, thủ tục, rà soát, tổng hợp danh sách, thẩm định, phân bổ, cấp phát, quyết toán kinh phí đến đối tượng thụ hưởng kịp thời, đúng quy định tại Hướng dẫn số 133/HDLN-SNN&PTNT-STC.

Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
khảo sát thực tế tại địa điểm thực hiện chính sách

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền từng lúc chưa đúng thực chất và hiệu quả chưa cao, còn tình trạng người dân không nắm chính sách để tiếp cận thụ hưởng; nhiều chính sách theo Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND chưa triển khai thực hiện được như: Chính sách hỗ trợ quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); Chính sách hỗ trợ các cơ sở tham gia Chương trình OCOP; Chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ rau an toàn; Chính sách hỗ trợ vườn cây ăn quả, vườn cây dừa, vườn tạp, đất trồng mía. Một số chính sách không thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh mà thực hiện theo các chính sách khác, cụ thể: Chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được thực hiện theo kế hoạch của cơ quan chuyên môn; Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã thực hiện theo Quyết định 298/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh (riêng xã Phương Thạnh, HTX nông nghiệp đã giải thể nên không thực hiện chính sách hỗ trợ HTX). Việc xác định đất trồng lúa kém hiệu quả để thực hiện chính sách chưa đúng quy định tại Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND; một số trường hợp chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng dừa không thực hiện được do vướng quy định chuyển đổi theo Điều 13 Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 (xã Mỹ Chánh có có 26 hộ với 10 ha). Một vài ấp thiếu sâu sát trong việc phối hợp với công chức chuyên môn để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện chính sách hỗ trợ.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị, thời gian tới, UBND xã Phương Thạnh (Càng Long), UBND xã Mỹ Chánh (huyện Châu Thành) tích cực triển khai đầy đủ các chính sách theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND; cần định hướng, chủ động rà soát lại quy hoạch của xã, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; hình thành vùng liên kết sản xuất tập trung, vận động người dân tham gia vào tổ hợp tác để đảm bảo về quy mô diện tích và điều kiện thụ hưởng chính sách; vận động người dân tham gia quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), đăng ký sản phẩm OCOOP nhằm đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao giá trị hàng hóa; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi người dân tiếp cận, tham gia thụ hưởng chính sách kịp thời, đầy đủ, đúng quy định nhằm góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân.

Bên cạnh đó, Đoàn khảo sát có một số ý kiến đến Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh để xem xét kiến nghị với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1086
  • Trong tuần: 18 465
  • Tất cả: 3000643