Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Cầu Ngang
Ngày 01/4/2022, Đoàn giám sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn giám sát gồm: Ủy viên Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiến hành giám sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Long Sơn (huyện Cầu Ngang), Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang về việc thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc 
tại Ủy ban nhân dân xã Long Sơn (huyện Cầu Ngang)

Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang đã quan tâm triển khai, quán triệt, tuyên truyền và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai trong thực hiện chính sách; có thành lập Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ từng thành viên BCĐ phụ trách địa bàn; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người dân; chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu cải thiện nhà ở; tổ chức kiểm tra quy trình bình xét, thẩm định danh sách và phê duyệt danh sách các hộ thụ hưởng đảm bảo theo quy định. Phân công công chức phụ trách phối hợp các ngành đoàn thể, Ban nhân dân các ấp quản lý vốn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan giám sát tiến độ xây dựng nhà ở của từng hộ.
Kết quả, năm 2021, toàn huyện đã hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 65 hộ nghèo và 95 hộ cận nghèo; đã nghiệm thu, bàn giao 156 căn nhà cho các đối tượng thụ hưởng; tổng kinh phí thực hiện 12.875 triệu đồng (vốn hỗ trợ vay 8 tỷ đồng, vốn đối ứng của hộ gia đình là 4.875 triệu đồng). Trong đó, xã Long Sơn đã thực hiện hỗ trợ và bàn giao nhà ở cho 14 hộ hưởng lợi; tổng kính phí xây dựng là 685 triệu đồng. Năm 2022: toàn huyện có 82 hộ nghèo và 107 hộ cận nghèo được phê duyệt; đến nay đã giải ngân cho 23 hộ nghèo, 07 hộ cận nghèo với kinh phí 1.520 triệu đồng để cải thiện nhà ở. Trong đó, xã Long Sơn có 11 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo được phê duyệt; đến nay đã giải ngân cho 23/25 hộ.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đi khảo sát thực tế tại 
hộ Kim Thị Sa Rết trên địa bàn xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh còn một số mặt hạn chế: Từng lúc công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ở địa phương chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao; một vài thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn chưa quan tâm đúng mức, chưa theo dõi và bám sát địa bàn phụ trách; công chức chuyên môn phụ trách, cán bộ ấp còn lúng túng trong việc xác định đối tượng thụ hưởng nên phải rà soát lại nhiều lần làm ảnh hưởng đến hiệu quả của việc triển khai thực hiện chính sách; công tác phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân phụ trách thực hiện chính sách từng lúc chưa nhịp nhàng.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh 
làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

Kết luận buổi giám sát, ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những mặt làm được, qua đó, kiến nghị các đơn vị chịu sự giám sát cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, hội viên đoàn thể và quần chúng Nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo nắm và tiếp cận, thụ hưởng chính sách kịp thời theo quy định; phát huy hơn nữa vai trò của tất cả thành viên Ban Chỉ đạo, theo dõi, bám sát địa bàn nắm tình hình, thông tin báo cáo kịp thời; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể xã, ấp; nâng cao năng lực của công chức phụ trách, cán bộ ấp, tận tình hỗ trợ, hướng dẫn hộ dân nhằm phát huy hiệu quả của chính sách; tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ năm 2022 để sớm bàn giao cho các hộ sử dụng; chỉ đạo phối hợp các ngành, đoàn thể xã, Ban nhân dân các ấp kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của các hộ hưởng lợi, từ đó có giải pháp giúp đỡ phù hợp, hiệu quả, thiết thực; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó kịp thời phản ánh, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Nghị quyết khi cần thiết.

                                                                                                        Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 2020
  • Trong tuần: 19 158
  • Tất cả: 2980395