Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát tại Cục Quản lý thị trường, Sở Giao thông Vận tải
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-HĐND ngày 14/4/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về giám sát công tác quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu. Ngày 04/5/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế đã tổ chức giám sát tại Cục Quản lý thị trường, Sở Giao thông Vận tải; Đoàn giám sát do ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn, thành viên Đoàn gồm các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Cục Quản lý thị trường

Qua giám sát, nhìn chung Cục Quản lý thị trường, Sở Giao thông Vận tải có triển khai, quán triệt thực hiện các văn bản pháp luật trong công tác quản lý, xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và thực hiện thông tin, báo cáo về trên theo quy định; quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Riêng Cục Quản lý thị trường có thực hiện cập nhật dữ liệu đầy đủ, kịp thời lên phần mềm quản lý kho tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu; có phân công công chức quản lý, bảo quản, tham mưu xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu đến khi hoàn thành việc xử lý theo phương án đã được phê duyệt; thực hiện việc lập và trình phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức xử lý tài sản bị tịch thu theo phương án xử lý tài sản được phê duyệt; kết quả, giai đoạn 2020 – 2021, đã tạm giữ 96.349,83 đơn vị hàng hóa vi phạm hành chính và 10.568 bao thuốc lá nhập lậu, qua đó trả lại 62.092,33 đơn vị hàng hóa; tịch thu 10.568 bao thuốc lá nhập lậu các loại và 345.257,5 đơn vị hàng hóa là hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và đã tổ chức xử lý 120.930 đơn vị hàng hóa. Đối với Sở Giao thông Vận tải, giai đoạn 2020 - 2021, chưa có vụ việc Sở áp dụng biện pháp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, phần lớn lực lượng Thanh tra Sở chỉ tạm giữ các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện vi phạm hành chính, kết quả đã tạm giữ 154 các loại giấy tờ, đến nay đã ra quyết định trả lại 154 các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân có phương tiện vi phạm hành chính, do đã thi hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính; có thực hiện quản lý, bảo quản giấy tờ liên quan đến các phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, chưa để xảy ra trường hợp mất, hư hỏng, đảm bảo người vi phạm nhận lại đầy đủ các loại giấy tờ sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

  Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Sở Giao thông Vận tải

Tuy nhiên, qua giám sát công tác quản lý, xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại Cục Quản lý thị trường còn hạn chế như sau: một số loại tài sản quá hạn tạm giữ (60 ngày) chưa trả lại cho người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp theo quy định tại Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; một số loại tài sản bị tịch thu vi phạm thời hạn lập phương án xử lý tài sản; còn 13.306,5 đơn vị tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu năm 2020, 2021 nhưng đến nay chưa ban hành phương án xử lý tài sản theo quy định…
Kết luận buổi giám sát, ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những mặt làm được của Cục Quản lý thị trường, Sở Giao thông Vận tải trong thực hiện công tác quản lý, xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu; đề nghị các đơn vị nghiên cứu, thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục tạm giữ, tịch thu tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tổ chức xử lý tài sản theo phương án xử lý tài sản được phê duyệt; thực hiện đúng quy định về thời hạn tạm giữ tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và thời hạn lập phương án xử lý tài sản bị tịch thu; tổ chức xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu hiện chưa xử lý.

                                                                                                              N. T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1067
  • Trong tuần: 18 446
  • Tất cả: 3000624