Đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh họp để thông qua và xem xét dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021
Ngày 09/5/2022, Đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021 đối với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Càng Long, UBND huyện Châu Thành. Cuộc họp do ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì; tham dự cuộc họp có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Thanh Bình - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện UBMTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Càng Long, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.      

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Sau khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo; các thành viên Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh nêu một số ý kiến bổ sung vào dự thảo báo cáo; UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và Phó Chủ tịch UBND huyện Càng Long báo cáo giải trình rõ một số ý kiến được đánh giá trong dự thảo báo cáo và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cho phù hợp.  

Ảnh: Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận một số ý kiến đóng góp của đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát; đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, uốn nắn việc triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trên cơ sở đánh giá những mặt làm được và tồn tại hạn chế của các đơn vị. Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Càng Long, UBND huyện Châu Thành: chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, tham gia thụ hưởng chính sách kịp thời; triển khai đầy đủ các chính sách theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND; cần định hướng, chủ động rà soát quy hoạch, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát lại việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả trên địa bàn toàn huyện; chỉ đạo cấp xã thực hiện tốt việc lập kế hoạch đăng ký ban đầu đảm bảo sát nhu cầu thực tế tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát đến các phòng, ban ngành huyện, UBND cấp xã về việc triển khai thực hiện các chính sách, giải ngân vốn đạt kế hoạch; tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc,...

Ảnh: Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh giám sát tại UBND huyện Càng Long 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, nắm chắc địa bàn, đối tượng được thụ hưởng để triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời; tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, uốn nắn việc triển khai, đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện đầy đủ các chính sách theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND; cần định hướng, hỗ trợ địa phương trong việc hình thành vùng liên kết sản xuất tập trung theo đúng quy hoạch, kế hoạch của tỉnh; nghiên cứu xác định đất trồng lúa kém hiệu quả, phù hợp với địa bàn tỉnh; hướng dẫn cụ thể về trường hợp trong quá trình triển khai có phát sinh tăng, giảm khối lượng so với chỉ tiêu kế hoạch ban đầu, thủ tục xây dựng phương án cải tạo và đầu tư mới, hóa đơn tài chính; thực hiện tốt việc kiểm tra thực hiện chính sách, kịp thời phát hiện những trường hợp thực hiện chưa đúng hoặc chưa phù hợp với thực tế.

Ảnh: Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh giám sát tại UBND huyện Châu Thành 

Đối với UBND tỉnh, đề nghị chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tuyên truyền, nắm chắc địa bàn, đối tượng được thụ hưởng để triển khai hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các chính sách đảm bảo đúng, đủ, kịp thời; uốn nắn các đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào chiều sâu, đến các đối tượng có liên quan đến Nghị quyết; ban hành văn bản chỉ đạo, uốn nắn việc triển khai và tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện đầy đủ các chính sách theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND; các địa phương thực hiện tốt việc lập kế hoạch đăng ký ban đầu đảm bảo sát nhu cầu thực tế tại địa phương; xác định đất trồng lúa kém hiệu quả đảm bảo phù hợp với địa bàn tỉnh để thực hiện chính sách đúng quy định tại Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND; chỉ đạo UBND cấp huyện tự kiểm tra và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND.

Hồng Ngoan

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 974
  • Trong tuần: 18 353
  • Tất cả: 3000531