Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022)
Ngày 05, 06 và 07/7/2022, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022); ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Kiểm toán nhà nước Khu vực IX; ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa X; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
 phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó của các ngành, các cấp, sự chung sức đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà để thích ứng linh hoạt và đi vào ổn định sản xuất, kết quả trong 06 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm của tỉnh nhà đã có nhiều khởi sắc,…. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn và xem xét thông qua các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Do đó, để góp phần vào thành công chung của kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, phát huy trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp, đồng thời, đề nghị lãnh đạo và các thành viên UBND tỉnh, các ngành, địa phương có liên quan chủ động tiếp thu, giải trình làm rõ các ý kiến thảo luận, kiến nghị, chất vấn của đại biểu và cử tri. 
 

Quang cảnh kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X 

Đối với hoạt động xem xét các báo cáo trình tại kỳ họp: Kỳ họp đã xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2021; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của Thường trực HĐND tỉnh. Các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách nhà nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Thông báo tình hình Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X.

Bà Trần Thị Kim Chung - đại biểu HĐND tỉnh đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh
 đơn vị huyện Cầu Ngang phát biểu thảo luận tại kỳ họp

Sau khi nghe các báo cáo, kỳ họp tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến. Tại phiên thảo luận các báo cáo có 07 đại biểu đại diện cho 07 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú, thành phố Trà Vinh phát biểu ý kiến thảo luận về các nội dung như: việc thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 09/01/2015 của HĐND tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh; giải pháp phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự; tuyển bổ sung công an viên ấp, khóm; một số vấn đề cần quan tâm và giải pháp thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh; công tác phối hợp trong việc phát triển kết cấu hạ tầng giữa các vùng liên huyện; một số khó khăn và giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển; về giá cả vật tư nông nghiệp; về xây dựng nông thôn mới; nhà máy xử lý rác thải; lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, đào tạo,… Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ và giao Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.
Đối với phiên chất vấn và trả lời chất vấn: Chiều ngày 06/7/2022, kỳ họp đã dành một buổi để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X, Chủ tọa kỳ họp đã nhận được 29 câu hỏi của 19 đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đến Chủ tịch UBND tỉnh và 10 Giám đốc Sở (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giao thông - Vận tải, Giáo dục và Đào tạo). Đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất chất vấn 03 nhóm vấn đề và tại phiên chất vấn có 13 đại biểu chất vấn với 14 câu hỏi và 09 ý kiến phản ánh của cử tri tham dự tại 02 điểm cầu huyện Duyên Hải, huyện Tiểu Cần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh với các nội dung như: xây dựng chuỗi tiêu thụ nông sản và tìm kiếm thị trường tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; khởi động hoạt động của nhà máy chế biến cá da trơn để giải quyết đầu ra cho sản phẩm và giải quyết việc làm cho người lao động; biện pháp bình ổn giá, kiểm soát hàng hóa để bảo vệ người tiêu dùng; phát triển kinh tế hợp tác xã; phát triển mạng lưới điện 3 pha phục vụ nhu cầu nuôi trồng thủy sản; việc thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải; giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và xây dựng nhãn, thương hiệu sản phẩm; thực trạng khai thác tài nguyên khoáng sản của doanh nghiệp; giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh,…

Ông Nguyễn Quốc Phương - đại biểu HĐND tỉnh đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh
 đơn vị thành phố Trà Vinh chất vấn tại kỳ họp

Những ý kiến của đại biểu HĐND, của cử tri là sát đáng, tâm huyết, nghiêm túc và trách nhiệm; Giám đốc các sở và UBND tỉnh đã giải trình và trả lời với tinh thần trách nhiệm cao. Kết thúc phiên chất vấn, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về hoạt động chất vấn để Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện. Đối với các câu hỏi không được chất vấn trực tiếp tại hội trường, Thường trực HĐND tỉnh sẽ chuyển đến Giám đốc các Sở còn lại để trả lời bằng văn bản đến đại biểu HĐND tỉnh theo luật định.  
Đối với hoạt động xem xét thông qua Nghị quyết trình tại kỳ họp: Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở ngành thuyết trình các dự thảo Nghị quyết thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, có 04 đại biểu HĐND tỉnh phát biểu ý kiến thảo luận đối với một số nội dung các dự thảo nghị quyết về: quy định một số mức chi cụ thể hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2021; việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh; việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh;...

Ông Trương Văn Toàn - Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
 báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

Sau khi nghe các Sở, ngành tỉnh thuyết trình các dự thảo Nghị quyết, các Ban của HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra; trên cơ sở ý kiến thẩm tra của các Ban, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp. 
 

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua 29 Nghị quyết của HĐND tỉnh
Cụ thể: tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 29 nghị quyết chuyên đề gồm: (1) Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2022; (2) Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021- 2025; (3) Nghị quyết về việc bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (4) Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh; (5) Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (6) Nghị quyết ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (7) Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (8) Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; (9) Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nguồn ngân sách tỉnh năm 2022; (10) Nghị quyết về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; (11) Nghị quyết về bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; (12) Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; (13) Nghị quyết quy định một số mức chi cụ thể hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025; (14) Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tỉnh Trà Vinh; (15) Nghị quyết quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (16) Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (17) Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (18) Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022 - 2023; (19) Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (20) Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (21) Nghị quyết ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (22) Nghị quyết ban hành bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (23) Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (24) Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022 - 2030; (25) Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020; (26) Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021; (27) Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2023; (28) Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2023; (29) Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X.
 

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét các nội dung trong Chương trình với sự đồng thuận, thống nhất rất cao, quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục quyết liệt triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, đặc biệt là triển khai quyết liệt và có hiệu quả Chương trình phục hồi kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và các vị đứng đầu Sở, ngành, địa phương sớm có kế hoạch và giải pháp cụ thể, quyết liệt để triển khai những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh; đề nghị Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các ngành, các cấp trong tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết vừa được thông qua; các vị đại biểu HĐND tỉnh sớm báo cáo cử tri về kết quả của kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, qua đó tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế.

Ng. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1924
  • Trong tuần: 19 062
  • Tất cả: 2980299