Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tình hình kết quả hoạt động của HĐND tại Thường trực HĐND huyện Cầu Kè, Châu Thành
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-HĐND ngày 18/02/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn kiểm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè, Châu Thành để nghe báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thuận lợi, khó khăn và giải pháp, đề xuất, kiến nghị tới. Tham gia Đoàn kiểm tra có lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch, các Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện, các ngành huyện; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đoàn kiểm tra Thường trực HĐND tỉnh 
làm việc với Thường trực HĐND huyện Cầu Kè

Theo báo cáo, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè, Châu Thành thực hiện cơ cấu tổ chức đại biểu Hội đồng nhân dân, các chức danh Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 cơ bản đảm bảo về số lượng, cơ cấu theo quy định. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bố trí đầy đủ theo đơn vị ứng cử. Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt như: chuẩn bị nội dung, văn bản, chương trình của kỳ họp, phân công các Ban Hội đồng nhân dân thẩm tra, tài liệu kỳ họp được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định. Hoạt động thẩm tra của Ban Hội đồng nhân dân huyện thực hiện đảm bảo theo trình tự luật định. Nhìn chung, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện cơ bản đúng thẩm quyền, nội dung Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật, đúng căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè ban hành 38 Nghị quyết tại 03 kỳ họp; Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành ban hành 69 Nghị quyết tại 05 kỳ họp. 
Hoạt động hoạt giám sát được Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện quan tâm thực hiện, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Cầu Kè đã tổ chức 10 đợt giám sát chuyên đề; huyện Châu Thành tổ chức 13 đợt giám sát chuyên đề. Thực hiện tốt tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh
 làm việc với Thường trực HĐND huyện Châu Thành

Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế, khó khăn như: văn bản gửi thẩm tra phục vụ kỳ họp còn chậm so thời gian quy định; hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp còn mang tính hình thức; cơ cấu tổ chức bộ máy chưa đảm bảo theo quy định; chất lượng báo cáo thẩm tra có mặt còn hạn chế; một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện thiếu chặt chẽ, sai sót về nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, ban hành chậm trễ so thời gian quy định; một số đại biểu Hội đồng nhân dân chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đại biểu,....

Ông Huỳnh Công Lập - Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành tiếp thu, giải trình các ý của Đoàn kiểm tra

 

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu kết luận buổi làm việc với Thường trực HĐND huyện Cầu Kè

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè, Châu Thành rút kinh nghiệm trong hoạt động trong thời gian qua, tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri; phát huy vai trò hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND trong các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, hoạt động chất vấn; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã để giúp hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã đi vào nề nếp, đúng quy định, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cấp xã; Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục nghiên cứu Luật, các văn bản liên quan nhằm nâng cao chất lượng hội đồng nhân dân,...

Lệ Hiền
   

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 2005
  • Trong tuần: 19 143
  • Tất cả: 2980380