Giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh
Ngày 27, 28, 29/9/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã tiến hành giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Tiểu Cần, UBND huyện Châu Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quang cảnh buổi làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, công tác triển khai tuyên truyền việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh được thực hiện bằng nhiều hình thức; tổ chức bồi dưỡng cho trên 3.000 lượt  cán bộ, công chức quản lý. Kết quả thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của Chính phủ giai đoạn 2019 - 2021 là 03 dự án với tổng diện tích 182,47 ha; trong đó: 02 dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 67,91 ha; 01 dự án được Thủ tướng Chính phủ ban hành chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích 114,56 ha. Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2019 - 2021 là 477 dự án, với tổng diện tích 863,64 ha; trong đó, số lượng dự án đã hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 235 dự án, với tổng diện tích 285,42 ha, số lượng dự án trong danh mục chuyển tiếp từ 01 năm đến 03 năm là 178 dự án, với tổng diện tích 357,07 ha. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp đăng ký danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và chuyển mục đích sử dụng rừng sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,…

Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Tiểu Cần

Theo báo cáo của UBND các huyện, giai đoạn 2019 - 2021, huyện Tiểu Cần có số dự án, công trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết HĐND tỉnh là 81 công trình, dự án với diện tích 481,80 ha,, có 33 dự án, diện tích 81,04 ha đất trồng lúa đã thực hiện công tác thu hồi đất và chuyển mục đích sang sử dụng vào mục đích khác. Huyện Châu Thành, số dự án, công trình đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết HĐND tỉnh là 64 công trình, dự án; số lượng công trình, dự án đã hoàn thành triển khai trong năm là 33 công trình với tổng diện tích 70,12ha; số công trình chuyển tiếp từ 01 năm đến 03 năm đã hoàn thành là 06 công trình, đang triển khai thực hiện là 05 công trình,…
Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, bất cập như: việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trong nhưng năm qua đều thực hiện trễ so với quy định; một số chỉ tiêu sử dụng đất đạt tỷ lệ thấp hoặc không đảm bảo so với chỉ tiêu được duyệt. Có dự án đã công bố quy hoạch nhiều năm nhưng chưa đảm bảo tính khả thi về nguồn vốn đầu tư, chủ trương đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm do thiếu vốn, trình tự thủ tục còn vướng. Giai đoạn 2019 - 2021, trên địa bàn tỉnh đối với 03 dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất và chấp thuận chủ trương đầu tư (tổng diện tích 182,47 ha) thì chỉ mới có 01 dự án hoàn thành công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (diện tích 38,5 ha); số dự án trong danh mục được HĐND tỉnh thông qua thì có 14 dự án chuyển tiếp quá 03 năm, với tổng diện tích 25,02 ha; hủy bỏ không thực hiện là 50 dự án, với tổng diện tích 196,13 ha,… 

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận giám sát, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị trong thời gian tới cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với nhu cầu phát triển chung của từng địa phương; việc tổng hợp dự án danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa cần đảm bảo đủ điều kiện theo quy định và phải có tính khả thi cao;  phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thời gian, trình tự, thủ tục, chú ý đến việc bảo đảm cho người bị thu hồi đất có cuộc sống, sinh kế tốt hơn, quan tâm phúc lợi xã hội cho người dân; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện; đối với những dự án không đảm bảo tính khả thi trong thực hiện thì cần rà soát, chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, hủy bỏ dự án.

                                                                                                                                                                 T.V. Toàn 

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1133
  • Trong tuần: 18 512
  • Tất cả: 3000690