Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Tiểu Cần với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh”. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phương- Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Trưởng Ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần, Thường trực, các Ban HĐND, đại diện UBMTTQVN, Văn phòng HĐND và UBND huyện - thị xã - thành phố; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND một số xã - phường - thị trấn.

Ảnh: Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 
với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố lần thứ hai tại huyện Tiểu Cần

Với chủ đề  “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh”; sau khi nghe báo cáo đề dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, đại diện Thường trực HĐND huyện Tiểu Cần, Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành đã báo cáo tham luận về nội dung xung quanh chủ đề hội nghị. Ngoài các báo cáo tham luận nêu trên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đại diện Thường trực HĐND thị trấn Tiểu Cần phát biểu xoay quanh một số nội dung liên quan đến kinh nghiệm hoạt động giám sát, công tác phối hợp giữa UBMTTQVN và HĐND các cấp và một số điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp thu, giải đáp và làm rõ các ý kiến thảo luận của đại biểu về các nội dung như: đề xuất tập huấn công tác giám sát, thẩm tra cho đại biểu HĐND; nâng mức hỗ trợ kinh phí cho cử tri dự tiếp xúc cử tri; đề nghị cho đại biểu HĐND cấp xã được đi học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND ở ngoài tỉnh; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Ban HĐND.

Ảnh: Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận: hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp trong thời gian qua thực hiện cơ bản theo luật định và đạt một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cùng cấp, quyết định các vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Tuy nhiên, tình hình hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số mặt hạn chế, khó khăn nhất định như ý kiến tham luận và thảo luận của đại biểu đã nêu tại hội nghị. Thời gian tới, đề nghị Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tiếp tục nghiên cứu các Luật, Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH ngày 12/9/2022 của UBTVQH hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và HĐND và văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động giám sát để áp dụng thực hiện tốt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. Đề nghị HĐND, Thường trực, các Ban HĐND các cấp thực hiện đầy đủ các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật, quá trình hoạt động cần đánh giá, rút kinh nghiệm, đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các hoạt động giám sát; quan tâm đôn đốc, nhắc nhở và tạo điều kiện thuận lợi đại biểu HĐND thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật để đại biểu HĐND, nhất là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm dành thời gian thỏa đáng tham gia các hoạt động thẩm tra, tích cực tham gia ý kiến thảo luận, đặt vấn đề chất vấn, truy vấn và tham gia đầy đủ các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND; thường xuyên giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định. Đề nghị các Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức để đại biểu HĐND giám sát việc thi hành pháp luật trên địa bàn nơi đại biểu ứng cử; duy trì họp Tổ để nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong tham gia các hoạt động dân cử của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND cùng cấp trên địa bàn tỉnh; đại biểu HĐND chủ động cập nhật, nghiên cứu, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND và các tài liệu, văn bản có liên quan để nâng cao kiến thức, năng lực thực tiễn, gắn bó với cử tri, vừa lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Đề nghị UBND, UBMTTQVN, các ngành có liên quan nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác phối hợp tốt với Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND trong tổ chức thực hiện các hoạt động xem xét các báo cáo của các cơ quan chức năng; chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn; xem xét văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp và HĐND cấp dưới; giám sát, khảo sát chuyên đề; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ảnh: Thường trực HĐND tỉnh bàn giao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 3 cho Thường trực HĐND thị xã Duyên Hải

Đồng thời, tại hội nghị này, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành bàn giao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ ba cho Thường trực HĐND thị xã Duyên Hải để đơn vị chủ động chuẩn bị tốt công tác tổ chức hội nghị. 

                                                                                                               N. T Đào

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1068
  • Trong tuần: 18 447
  • Tất cả: 3000625