Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thực hiện Kế hoạch số 247/KH-HĐND ngày 19/9/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; được sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 07/10/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức cuộc họp toàn thể Ban để thẩm tra 06 dự thảo Nghị quyết lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh tham dự và chỉ đạo cuộc họp. Tham dự cuộc họp Ban có đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các đơn vị được phân công chủ trì và tham gia soạn thảo dự thảo Nghị quyết gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X gồm: Nghị quyết về việc sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022; Nghị quyết về điều chỉnh, cắt giảm và giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2); Nghị quyết về điều chỉnh, cắt giảm và giao bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 2); Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh” sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc; Nghị quyết thông qua Phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Trà Vinh (giai đoạn đến năm 2024); Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Dự thảo báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách đã thẩm tra về thẩm quyền ban hành, căn cứ pháp lý, đối chiếu nội dung dự thảo Nghị quyết với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương. Các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban, đồng thời tập trung làm rõ các nội dung có liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022, thời gian điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, căn cứ pháp lý của một số Nghị quyết,... 
Tiếp thu ý kiến của đại biểu dự họp, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị chủ trì soạn thảo Nghị quyết nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, đồng thời Ban hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo luật định. Nội dung thẩm tra của Ban đối với các dự thảo Nghị quyết sẽ được trình bày cụ thể tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, làm cơ sở để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết.

T.V Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 64
  • Hôm nay: 1000
  • Trong tuần: 20 401
  • Tất cả: 2985375