Hoạt động quý III/2022 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; trong quý III/2022, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện đạt kết quả như sau:

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc
tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành

Tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thường lệ thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, tại kỳ họp này, Ban tiến hành thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 thuộc lĩnh vực dân tộc và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
Tiến hành khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tham gia Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2022; tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án giai đoạn 2019 - 2021; kiểm tra tình hình kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện; dự họp Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 để thảo luận, đóng góp kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề; thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban.
Thẩm tra Tờ trình số 3251/TTr-UBND ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025 theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Trà Cú.
Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức chuyến công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai; tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đi thăm, tặng quà một số chùa Phật giáo Nam tông Khmer và cán bộ hưu nhân dịp Lễ Sêne Đôlta của đồng bào Khmer năm 2022 trên địa bàn huyện Trà Cú; dự các cuộc họp, phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - thị xã - thành phố lần thứ hai tại huyện Tiểu Cần; dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang, Trà Cú; dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - Hội đồng nhân dân xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú.

 

Ông Thạch Giàu - Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu
tại buổi giám sát Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần

Quý IV/2022, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; giám sát việc dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc Khmer năm học 2020  2021và  2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại một số đơn vị, địa phương; thẩm tra văn bản giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước thuộc lĩnh vực dân tộc; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Ban năm 2022 và thực hiện một số hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lệ Hiền

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 753
  • Trong tuần: 15 757
  • Tất cả: 2989714