Hoạt động 9 tháng đầu năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, 9 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện hoàn thành công tác tổ chức kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và các hoạt động khác theo kế hoạch đề ra.

Ông Kiên Quân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu
tại buổi giám sát tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã triệu tập và tổ chức thành công 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 49 Nghị quyết. Tổ chức các cuộc họp, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh để xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Trà Vinh; tổ chức Đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai; Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo yêu của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các hoạt động khác theo kế hoạch đề ra.
Các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 – 2021; việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 – 2022, sau giám sát, các đơn vị đều triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát. Chuẩn bị hoạt động giám sát năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2023 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2023. 
Thường trực HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát và tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; đồng thời phân công Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021. Tổ chức kiểm tra trực tiếp tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện Cầu Kè, Châu Thành, Càng Long, Duyên Hải; kiểm tra qua xem xét báo cáo và các tài liệu có liên quan đối với Thường trực HĐND 05 huyện - thị xã - thành phố còn lại. Tiến hành giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước, kết quả còn lại 13 kiến nghị của cử tri cần tiếp tục theo dõi kết quả thực hiện.
Phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh 03 đợt, kết quả tổ chức được 85 cuộc ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố với 8.582 lượt cử tri tham dự, có 1.154 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đóng góp, giải trình tại chỗ 981 ý kiến, tiếp thu và ghi nhận 85 ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan chức năng cấp tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh; giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện.
Các Ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề của Ban, giám sát việc ban hành Nghị quyết tại các kỳ họp HĐND cấp huyện trong năm 2022. Thẩm tra 10 báo cáo, 42 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và họp Ban để thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra Ban trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh; họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo công tác quý III, chương trình công tác quý IV/2022; thẩm tra 48 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh

Trong 3 tháng cuối năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X; tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Đoàn giám sát số 2 - HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo báo cáo và ban hành báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2022 đối với UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Cầu Ngang, UBND huyện Trà Cú. Thường trực HĐND tỉnh hoàn thành công tác giám sát về quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án giai đoạn 2019 - 2021; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X, các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước. Các Ban HĐND tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề theo chương trình giám sát năm 2022; xây dựng báo cáo và tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023.  Tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Tiền Giang. Tham dự hoặc cử cán bộ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn,... do các cơ quan Quốc hội, Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND, các sở, ban ngành tỉnh, cấp huyện và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan. 

Lệ Hiền

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 2243
  • Trong tuần: 31,751
  • Tất cả: 2,786,955