Hoạt động quý III năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; trong quý III/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện đạt kết quả như sau:

Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 
khảo sát trên địa bàn huyện Châu Thành

Tiến hành giám sát việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân cấp huyện; khảo sát tại một số dự án trên địa bàn huyện Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Ngang và tham mưu Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án giai đoạn 2019 - 2021; tham gia Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2022; tham gia Đoàn kiểm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra tình hình kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các huyện - thị xã - thành phố trên địa bàn tỉnh; dự họp Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 để thảo luận, đóng góp kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề; thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban.
Thẩm tra và đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến 09 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh giữa 02 kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tiểu Cần, Cầu Kè và thành phố Trà Vinh. dự các cuộc họp, phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - thị xã - thành phố lần thứ hai tại huyện Tiểu Cần; dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Tiểu Cần, Cầu Kè và thành phố Trà Vinh.
Trong quý IV/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị kỳ họp và tiến hành thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), kỳ họp thường lệ cuối năm; giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: tiếp tục theo dõi việc ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện trên lĩnh vực kinh tế và ngân sách; việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu - chi ngân sách năm 2022 và các kiến nghị của Kiểm toán, thanh tra; thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; văn bản giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban năm 2022 và thực hiện một số hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1885
  • Trong tuần: 19 023
  • Tất cả: 2980260