Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh giám sát Giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-HĐND ngày 13/9/2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức giám sát tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Ân (huyện Cầu Kè), Ủy ban nhân dân xã Tập Sơn (huyện Trà Cú), Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng đoàn, thành viên Đoàn gồm các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Phòng công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
tại UBND huyện Cầu Kè

Qua giám sát, nhìn chung, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Ủy ban nhân dân xã Hòa Ân (huyện Cầu Kè), xã Tập Sơn (huyện Trà Cú) quan tâm triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh và tham mưu cấp ủy hoặc trực tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn (Ủy ban nhân dân xã Hòa Ân ban hành 12 văn bản; Ủy ban nhân dân xã Tập Sơn ban hành 06 văn bản, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè 53 văn bản, Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành 81 văn bản); quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp đều đạt chỉ tiêu được giao hằng năm, năm 2021, toàn tỉnh có tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 104,87% so với chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,02% so với dân số của tỉnh; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, chính sách, trẻ em. Công tác cấp phát thẻ bảo hiểm y tế đúng quy định, không sai đối tượng; thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát
 tại UBND xã Tập Sơn (huyện Trà Cú)

Tuy nhiên, qua giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế như sau: từng lúc công tác tuyên truyền việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội từng lúc chưa sâu rộng nên vẫn còn tình trạng người dân chưa nắm, hiểu hết về quyền lợi của tham gia bảo hiểm nhất là bảo hiểm xã hội; từ đó, số người dân tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay còn thấp so với lực lượng lao động của tỉnh; việc tham gia bảo hiểm y tế vẫn còn trông chờ vào sự hỗ trợ từ ngân sách, do đó, khi chính sách Trung ương có thay đổi, không còn được hỗ trợ thì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong 06 tháng đầu năm 2022 giảm; còn tình trạng cấp thẻ trùng, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn xảy ra; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có mặt chưa đạt yêu cầu,…

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
tại Bảo hiểm xã hội tỉnh

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua; đồng thời,  đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

                                                                                                              Lệ Hiền

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 412
  • Trong tuần: 18,800
  • Tất cả: 1,931,615