Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề)

Ngày 18/10/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề); ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh; ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  phát biểu khai mạc kỳ họp 

Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuyết trình các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, nghe Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm kịp thời giải quyết một số công việc phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trương Văn Kỉnh (Phú Hòa - Hòa Hữu - Công Thiện Hùng đến Trần Văn An); Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc; việc triển khai thực hiện và xây dựng, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua 08 Nghị quyết của HĐND tỉnh

Sau khi nghe các Sở, ngành thuyết trình và phát biểu tiếp thu giải trình bổ sung của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 08 nghị quyết chuyên đề gồm: (1) Nghị quyết sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022; (2) Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2); (3) Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 2); (4) Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc; (5) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (6) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; (7) Nghị quyết quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (8) Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thống nhất rất cao nội dung của kỳ họp. Qua đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; trong quá trình tổ chức thực hiện cần tập trung rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp hoặc nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy vai trò giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được thông qua; các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội đồng nhân dân và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri, nhân dân theo dõi, tham gia giám sát.

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 588
  • Trong tuần: 18,976
  • Tất cả: 1,931,791