Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-HĐND ngày 20/9/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Ngày 19, 20/10/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế đã tổ chức giám sát tại UBND xã Long Hữu, UBND thị xã Duyên Hải, UBND xã Hòa Thuận, UBND huyện Châu Thành; Đoàn giám sát do ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn, thành viên Đoàn gồm các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại UBND xã Long Hữu

Qua giám sát, từ ngày 01/01/2021 đến tháng 6/2022, các đơn vị có ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn; thông tin, tuyên truyền các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh và Quyết định, Kế hoạch của UBND cấp huyện về thực hiện các mặt công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức; trong quá trình thực hiện có tổ chức kiểm tra công vụ và định kỳ có thực hiện báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính về trên theo quy định. Kết quả có 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và đăng tải trên cổng dịch vụ công của tỉnh, quan tâm rà soát để đơn giản hóa và cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt khá cao, không phát sinh đơn thư phản ánh của công dân về công tác giải quyết TTHC. Có quan tâm thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức; 100% tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được cấp chứng thư số; 100% CBCC được tạo thư công vụ phục vụ công tác; trên 97% văn bản được phát hành thông qua ký số; việc vận hành hệ thống thông tin một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến được quan tâm chú trọng.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại UBND thị xã Duyên Hải

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 từng lúc còn hạn chế, do đó số lượng dịch vụ công và số hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa cao; còn hồ sơ tiếp nhận trực tiếp nhưng giải quyết còn trễ hạn. Riêng đối với UBND xã Long Hữu, UBND xã Hòa Thuận chưa thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian, quy trình giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại UBND huyện Châu Thành

Kết luận buổi giám sát, ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những mặt làm được của UBND xã Long Hữu, UBND thị xã Duyên Hải, UBND xã Hòa Thuận, UBND huyện Châu Thành về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉ đạo và kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung kế hoạch cải cách hành chính và tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, đảm bảo tính kịp thời và đem lại hiệu quả cao nhất. Tiếp tục cập nhật, rà soát, đảm bảo công khai TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau và đưa 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết vào thực hiện tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông và thường xuyên tổ chức kiểm tra công vụ việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền, không để người dân phản ánh, phiền hà. Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình thực hiện để đề xuất các giải pháp nhằm đơn giản hóa TTHC, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC rườm rà, chồng chéo, không còn phù hợp và đề xuất loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý. Tăng cường chỉ đạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, xử lý công việc trên hệ thống ioffice  nhằm đảm bảo nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn theo các văn bản chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

                                                                                                              N. T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 170
  • Trong tuần: 18 671
  • Tất cả: 2982348