Kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022

Ngày 31/10/2022, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022 đối với UBND huyện Trà Cú, UBND huyện Cầu Ngang, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh. Cuộc họp do ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì; tham dự cuộc họp có ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Phó Tổng Biên tập Báo Trà Vinh, đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, lãnh đạo các đơn vị chịu sự giám sát cùng lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.      

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022, nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo kết quả giám sát, đồng thời tham gia phát biểu một số ý kiến xung quanh các nội dung có liên quan như: thời gian tới các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện chính sách; chú trọng công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội huyện; chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện chính sách, các mô hình, dự án cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn; thường xuyên thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo các chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo công bằng xã hội và quyền lợi của người thụ hưởng;... Trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo UBND huyện Cầu Ngang, UBND huyện Trà Cú, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo, đồng thời tham gia phát biểu giải trình, tiếp thu một số ý kiến của đại biểu và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung được đánh giá trong dự thảo báo cáo cho phù hợp.

Ảnh: Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu dự họp để điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát, đồng thời đánh giá cao kết quả đạt được của việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022, theo đó UBND tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành 06 Nghị quyết và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành có liên quan; tỷ lệ giảm hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh hàng năm đều đạt, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra, có 14.159 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo; thực hiện kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết, qua đó đã biểu dương, khen thưởng cho 11 tập thể, 18 cá nhân và khích lệ 11 hộ nghèo tiêu biểu có ý chí phấn đấu, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững; quan tâm chỉ đạo công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đưa đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,... Bên cạnh những mặt làm được, việc thực hiện chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng còn một số hạn chế như: công tác phối hợp tuyên truyền từng lúc chưa thường xuyên, chưa kịp thời, chưa đi vào chiều sâu, từ đó một số ít hộ nghèo, cận nghèo chưa nắm rõ chính sách để tiếp cận; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên, một số địa phương còn xảy ra khiếu nại về việc bình xét hộ nghèo, chính sách hỗ trợ đất ở, một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chưa được tháo gỡ kịp thời,...
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp sớm triển khai sâu rộng đến người dân việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác giảm nghèo mà Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra; chỉ đạo thực hiện điều tra, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, xác định đối tượng hỗ trợ phải chính xác, công bằng, khách quan, tránh sai sót đối tượng. Chỉ đạo nắm xác, đúng đối tượng, đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, chuyển giao khoa học kỹ thuật để hướng dẫn hộ cách làm ăn vươn lên thoát nghèo. Chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề ngắn hạn và giới thiệu việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát lại các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành chính sách mới cho phù hợp. Đồng thời, có một số kiến nghị đối với UBND huyện Cầu Ngang, UBND huyện Trà Cú, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian tới.

                                                                                                               Minh Chí

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 1131
  • Trong tuần: 11,422
  • Tất cả: 1,918,498