Giám sát việc dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc Khmer năm học 2020 - 2021và 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 98/KH- HĐND ngày 06/10/2022 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc Khmer năm học 2020 - 2021và  2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh, trong 02 ngày 03 và 04/11/2022, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh  do ông Thạch Giàu - Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tại Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Ủy ban nhân dân xã Phú Cần (huyện Tiểu Cần), Ủy ban nhân dân xã Châu Điền (huyện Cầu Kè). Tham gia cùng Đoàn giám sát có bà Nguyễn Thúy Kiều - Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn gồm: các Ủy viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
tại Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè

Qua giám sát, nhận thấy, thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Ủy ban nhân dân xã Phú Cần (huyện Tiểu Cần), Ủy ban nhân dân xã Châu Điền (huyện Cầu Kè) quan tâm triển khai, tuyên truyền, phổ biến, thực hiện chính sách dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer. Theo đó, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ trong 02 năm học (2020 - 2021 và 2021 - 2022) đạt được một số kết quả nổi bật như: trên địa bàn huyện Cầu Kè có 08 điểm trường tiểu học tổ chức dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer, có 15 giáo viên dạy chữ Khmer cho 3.529 học sinh, trên 95% học sinh theo học là người dân tộc Khmer, trong đó xã Châu Điền có 02 điểm trường, có 06 giáo viên phụ trách dạy chữ Khmer cho 2.099 học sinh (có 1.853 học sinh là người dân tộc Khmer). Trên địa bàn huyện Tiểu Cần có 26 điểm trường tổ chức giảng dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer, có 19 giáo viên phụ trách dạy chữ Khmer cho 4.797 học sinh, 100% học sinh theo học là người dân tộc Khmer, trong đó xã Phú Cần có 03 điểm trường tổ chức giảng dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer, có 04 giáo viên phụ trách dạy chữ Khmer cho 1.132  học sinh dân tộc Khmer.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: trong 02 năm học (2020 - 2021 và 2021 - 2022), huyện Cầu Kè có 21 điểm chùa tổ chức dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer cho 2.802 học sinh, với kinh phí hỗ trợ gần 700 triệu đồng, trong đó xã Châu Điền có 06 điểm chùa phụ trách dạy chữ Khmer với 797 em với kinh phí hỗ trợ gần 200 triệu đồng; huyện Tiểu cần có 15 điểm chùa tổ chức dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer cho 2.314 em, với kinh phí hỗ trợ hơn 450 triệu đồng, trong đó xã Phú Cần có 02 điểm chùa tổ chức dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer cho 448 em, với kinh phí hỗ trợ cho người dạy là gần 70 triệu đồng; việc hỗ trợ cơ sở vật chất, sách giáo khoa phục vụ phục vụ dạy và học tại cơ sở giáo dục và các điểm chùa hằng năm cơ bản đảm bảo yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Khiêm -  Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến buổi làm việc tại UBND huyện Tiểu Cần

Tuy nhiên, chất lượng việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer tại các cơ sở giáo dục chưa đồng đều; số lượng giáo viên giảng dạy còn thiếu; sách giáo khoa cho học sinh tại các điểm chùa từng lúc chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người học; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong khảo sát nhu cầu của người dân trong học tiếng nói, chữ viết dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc Khmer có mặt chưa đạt yêu cầu; chưa triển khai việc dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc Khmer tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; có trường hợp người dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại các điểm chùa chưa có chứng chỉ bồi dưỡng dạy tiếng dân tộc Khmer.

Ông Thạch Giàu - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát 
phát biểu kết luận buổi làm việc tại UBND huyện Tiểu Cần

Phát biểu kết luận giám sát, ông Thạch Giàu - Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chính sách dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, trong đó chú trọng công tác đánh giá chất lượng công tác dạy và học chữ Khmer; có giải pháp để triển khai tổ chức việc dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc Khmer tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông thời gian tới.

                                                                                                              Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 73
  • Hôm nay: 2003
  • Trong tuần: 20 504
  • Tất cả: 2984181