Họp thảo luận, đóng góp báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 04/11/2022, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì; tham dự và chỉ đạo cuộc họp có ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cuộc họp có các đại biểu là thành viên Ban Văn hóa - Xã hội, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Ủy ban nhân dân xã Hòa Ân (huyện Cầu Kè), xã Tập Sơn, xã Ngọc Biên (huyện Trà Cú).

Ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu

Sau khi nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; nhìn chung, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất, đồng thời bổ sung một số nội dung như: số liệu cụ thể về người dân tham gia bảo hiểm y tế, việc triển khai tuyên truyền Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tính chủ động, tích cực của bảo hiểm xã hội trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương,... nhằm làm rõ thêm báo cáo kết quả giám sát.

Ông Trần Ngọc Sanh - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu

Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn; phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, học sinh - sinh viên. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, viên chức, cộng tác viên, nhân viên đại lý thu nhằm nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trực tiếp tham gia vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là cán bộ không chuyên trách cấp xã và ấp khóm. Quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có giải pháp khắc phục hoặc kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt công tác phối hợp của các ngành, các cấp, các địa phương trong chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khắc phục tình trạng cấp thẻ trùng; có giải pháp đôn đốc việc nộp, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là ở các doanh nghiệp. Phối hợp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025.

                                                                                                              Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 979
  • Trong tuần: 18 358
  • Tất cả: 3000536