Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X

Ngày 21/11/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự. Cuộc họp do ông Trần Văn Phong - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Công tác HĐND trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo: tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của UBND tỉnh, kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X trên lĩnh vực pháp chế; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; công tác kiểm sát, xét xử và thi hành án dân sự năm 2022; các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, thông qua Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025 lĩnh vực pháp chế; việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế thông qua dự thảo các báo cáo thẩm tra, nhìn chung đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, một số đại biểu tham gia phát biểu ý kiến đối với nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh và các ngành tư pháp về một số vấn đề như sau: rà soát, đối chiếu số liệu án chậm xác minh điều kiện thi hành án; số việc và số tiền chuyển kỳ sau giải quyết; nêu cụ thể các chỉ số hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước giảm so cùng kỳ; thiếu biện pháp kịp thời can thiệp, giải quyết dứt điểm các vụ việc có đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất trật tự, ảnh hưởng đến cán bộ, công chức tham gia giải quyết vụ việc; việc triển khai thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”,…
Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu các nội dung có liên quan đến ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh điều chỉnh dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh theo ý kiến đóng góp; Ban sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thẩm tra để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và trình kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định.

           N.T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 579
  • Trong tuần: 51,688
  • Tất cả: 2,431,993