Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân khóa X

Thực hiện Kế hoạch số 268/KH-HĐND ngày 07/10/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 22/11/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Quốc Phương - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự và có ý kiến chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có: thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Theo sự phân công thẩm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tại kỳ họp thứ 7, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 08 báo cáo và 11 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, gồm: báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023, báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2021, tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022; tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính và các nội dung phát sinh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 – 2025, tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trà Vinh, giai đoạn 2020 – 2021, thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021, bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2022, dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023, thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023, danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, thông qua Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới trước năm 2025.
Dự thảo báo cáo thẩm tra đã đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, những nội dung quan tâm đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công năm 2022 và kế hoạch năm 2023; lưu ý đối với kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn có những nội dung chưa hoàn thành và cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đối với thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, về cơ bản, Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị đạt yêu cầu, tuy nhiên, dự thảo báo cáo thẩm tra cũng chỉ ra những nội dung chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ và chưa phù hợp với quy định của pháp luật, cân nhắc đối với một số nội dung về danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, việc phân bổ ngân sách, danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023.

Ảnh: ông Tiêu Thanh Tân, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu giải trình

Qua thẩm tra, các đại biểu thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đồng thời đề nghị các đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh soạn thảo văn bản trình kỳ họp giải trình rõ các nội dung được chỉ ra tại dự thảo báo cáo thẩm tra. Nhìn chung các đơn vị đều tiếp thu, làm rõ và sẽ phối hợp, điều chỉnh nội dung các báo cáo, dự thảo Nghị quyết như ý kiến của Ban.

Ảnh: ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu kết luận tại cuộc họp 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh phải chuẩn bị kỹ nội dung để việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và có khả thi khi tổ chức triển khai thực hiện.

T.V. Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 100
  • Hôm nay: 4201
  • Trong tuần: 30,480
  • Tất cả: 2,740,610