Hoạt động tháng 11/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Ngày 25/11/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 để đánh giá tình hình hoạt động tháng 11, bàn chương trình công tác tháng 12/2022 và một số nội dung có liên quan. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các Trưởng ban, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đánh giá công tác tháng 11/2022 với những kết quả tích cực như: về công tác chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X; tổ chức các phiên họp để chuẩn bị nội dung kỳ họp: thông qua chương trình chi tiết kỳ họp; xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; tham gia các cuộc họp UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các vấn đề liên quan. Tiếp tục phối hợp với UBND và các ngành hữu quan chuẩn bị các nội dung, công việc của kỳ họp theo kế hoạch đề ra.
Về hoạt động giám sát, Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo báo cáo, ban hành báo cáo và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2022. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp với UBND tỉnh để thông qua dự thảo báo cáo và ban hành báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; ban hành Công văn gửi thành viên Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh về việc đề xuất chuyên đề giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2023. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh trong hoạt động thẩm tra, giám sát
Về công tác tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 7 - HĐND tỉnh khóa X; kt quả, phối hợp tổ chức được 35 cuộc với 3.570 lượt cử tri tham dự, có 478 ý kiến, kiến nghị của cử tri đóng góp, giải trình tại chỗ 442 ý kiến, tiếp thu và ghi nhận 13 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh để tổng hợp, chuyển đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết và sẽ báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp 7. Tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh.
Về công tác tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh tiếp 05 lượt công dân, nhận 04 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 03 đơn đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết; trả lời 01 đơn; nhận 05 Thông báo kết quả giải quyết đơn công dân của các ngành chức năng.
Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh tham dự các hoạt động Lễ hội Ok Om Bok năm 2022, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;  tổ chức hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Thường trực HĐND tỉnh, các thành viên Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND tỉnh; các cuộc họp, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh để xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; dự các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan Quốc hội, Bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức về các vấn đề có liên quan.

Ảnh: Thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận

Trong tháng 12/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X; xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2023; ban hành kế hoạch và phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X; thực hiện tiếp công dân theo quy định; chuẩn bị báo cáo tham luận“Giải pháp nâng cao vai trò của Hội đồng nhan dân cấp tỉnh trong liên kết, phát triển kinh tế vùng” phục vụ Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Tiền Giang; xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của cấp tỉnh gửi Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và các hoạt động khác. 

                                                                                                                       Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 60
  • Hôm nay: 433
  • Trong tuần: 19 834
  • Tất cả: 2984808