Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp xem xét báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2022 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra
Ngày 01/12/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2022 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra. Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng Ban KT-NS Hội đồng nhân tỉnh chủ tọa cuộc họp. Tham dự cuộc họp có: bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh, ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, các thành viên của Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh; đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: Văn hóa - Xã hội, Pháp chế, Dân tộc; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Cục thuế; lãnh đạo Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quang cảnh cuộc họp 

Sau khi nghe trình bày báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2022 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra; nhìn chung các đơn vị chịu sự giám sát thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả giám sát, đồng thời phát biểu ý kiến điều chỉnh, bổ sung, giải trình một số nội dung liên quan đến việc đánh giá tình hình thu nội địa năm 2022 nếu không kể tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức lợi nhuận được chia chỉ đạt 98,8% dự toán pháp lệnh, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước thu không đạt dự toán và giảm so cùng kỳ; tình trạng nợ đọng thuế khó thu; việc thanh tra, kiểm tra sau khi hoàn thuế; công tác phối hợp trong thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính; kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2022; chuyển nguồn ngân sách; phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành; việc thống nhất số liệu giữa Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh đối với khoản thu và sắc thuế không đạt so dự toán,...

Ảnh: Ông Phạm Quốc Dũng – Cục trưởng Cục thuế tỉnh phát biểu giải trình, làm rõ

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng Ban KT-NS Hội đồng nhân tỉnh đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát có văn bản để điều chỉnh một số nội dung như góp ý của đại biểu; thời gian tới, đề nghị Sở Tài chính tiếp tục tham mưu tốt cho UBND tỉnh trong việc quản lý, điều hành ngân sách đúng quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường thực hiện tốt công tác quyết toán chương trình, dự án xây dựng cơ bản hoàn thành; tham mưu UBND tỉnh làm rõ và xử lý trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong vi phạm về thời gian quyết toán, đồng thời phối hợp các đơn vị có liên quan có giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành đúng quy định; xử lý có hiệu quả và thu hồi với những khoản tạm ứng quá hạn; tăng cường công tác thanh tra tài chính. Đề nghị Cục thuế tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu của ngân sách nhà nước đi đôi với nuôi dưỡng nguồn thu; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khoản thu, sắc thuế để tiếp tục khai thác các nguồn thu nhằm thực hiện các giải pháp để đảm bảo thu ngân sách bền vững; đồng thời triển khai tốt chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí kịp thời và đúng quy định; thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thu; tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế nộp vào ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế có khả năng thu và các khoản thuế phát sinh phải nộp theo quy định; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống trốn thuế, quản lý chặt chẽ việc khai thuế, nôp thuế,… Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh, các địa phương thực hiện nghiêm túc các kiến nghị còn tồn đọng chưa thực hiện giai đoạn 2009-2020; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyết toán dự án hoàn thành.

T.V. Toàn

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 60
  • Hôm nay: 695
  • Trong tuần: 20 096
  • Tất cả: 2985070