Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X
Ngày 07, 08, 09/12/2022, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022); ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các khóa; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa X; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 40 cử tri tham dự tại 2 điểm cầu trực tuyến huyện Cầu Kè và huyện Trà Cú.

Chủ tọa kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến và quyết định những vấn đề quan trọng như: các báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 21 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại kỳ họp; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, thông báo tình hình Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị quý đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, phát huy trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp, góp phần cho sự thành công chung của kỳ họp.

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp

Tại phiên họp ngày 07/12/2022, HĐND tỉnh đã nghe báo cáo công tác năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;  báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X; Giám đốc các Sở, ngành thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo: tình hình thực hiện thu - chi ngân sách, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, các nội dung phát sinh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2018 - 2020, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021, Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác kiểm sát năm 2022; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác xét xử năm 2022; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2022; các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa X (buổi sáng ngày 07/12/2022)

Đối với các báo cáo được trình bày tại kỳ họp, có 06 đại biểu HĐND tỉnh đại diện cho Tổ đại biểu HĐND tỉnh phát biểu thảo luận đối với các báo cáo trình kỳ họp về các nội dung như: mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, giá cả xăng dầu, vật tư nông nghiệp, tình hình tăng trưởng kinh tế, hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản, giao thông nông thôn, hạ tầng các khu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, việc nhân rộng mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, hoạt động của các hợp tác xã, kinh tế tập thể, giải quyết việc làm,…

Ông Lê Vũ Phương – đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Duyên Hải 
phát biểu thảo luận tại kỳ họp

Ngày 08/12/2022, HĐND tỉnh đã nghe Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thuyết trình các dự thảo Nghị quyết: phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021; bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2022; phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2023; phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, lĩnh vực sự nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025; thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023; thông qua danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; thông qua Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới trước năm 2025. Thường trực HĐND tỉnh thuyết triền dự thảo nghị quyết về: kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các Ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Ông Kiên Quân – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
thuyết trình dự thảo Nghị quyết 

Chiều ngày 08 và sáng ngày 09/12/2022, HĐND tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tại phiên họp này có 19 lượt đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi chất vấn, 05 lượt đại biểu truy vấn và 20 ý kiến phản ánh của cử tri ở 02 điểm cầu huyện Trà Cú và huyện Cầu Kè đối với 05 Giám đốc Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh.

Bà Thân Thị Ngọc Kiều – đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Càng Long 
phát biểu chất vấn tại kỳ họp

Các nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề như: tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế; nhân lực và trang thiết bị y tế; việc đưa bệnh viện đa khoa 700 giường đi vào hoạt động; một số khoản thu phí tại nhà trường; tình trạng thiếu giáo viên mầm non kéo dài; việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer, thiếu sách giáo khoa môn ngữ văn Khmer; công tác quản lý hoạt động kéo cáp của hệ thống các nhà mạng; giải pháp thực hiện mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2025; việc phát triển và xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh trong thời gian tới; tình hình dịch tả heo Châu Phi và giải pháp dập dịch trong thời gian tới; kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; giải pháp kiểm tra, kiểm soát việc cung ứng xăng và kiểm soát giá cả thị trường trong dịp tết; giải pháp về nguồn điện để đáp ứng nhu cầu cho các hộ sản xuất kinh doanh; việc phát huy hiệu quả sử dụng đất công, các công trình trên địa bàn thành phố Trà Vinh; nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại các khu kinh tế, khu công nghiệp; giải pháp phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể; việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; việc thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; việc vận động xã hội hóa tại các trường mầm non công lập để nấu ăn cho trẻ em. 

Bà Nguyễn Thị Bạch Vân – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn

Giám đốc các Sở và Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời rõ các vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm, trong đó đề ra một số giải pháp trong thời gian tới như: tuyển đủ giáo viên dạy, trang bị sách giáo khoa phục vụ công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nơi có đông đồng bào dân tộc và các chùa Khmer trong tỉnh; rà soát và tiếp tục đề xuất đầu tư cơ sở vật chất trường học, trong đó chú trọng các phòng học chức năng, tiến tới đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện dạy học 02 buổi/ngày; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phối, kết hợp chặt chẽ đối với các Sở, ngành và địa phương kiểm tra, rà soát, có kế hoạch chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp, dây thuê bao, nhất là thực hiện tháo dỡ, thu hồi cáp, dây thuê bao không còn sử dụng nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền người dân chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, con nuôi; kiểm tra và có giải pháp trong giải ngân kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa, hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, rà soát quy hoạch ngành, định hướng phát triển đô thị, mời gọi thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả sử dụng đất công góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới; triển khai chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, quan tâm khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp với giá cả phù hợp,…

Ông Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
trả lời chất vấn tại kỳ họp


Chiều ngày 09/12/2022, HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất thông qua 21 nghị quyết và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy: “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”; Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ triển khai mạnh hơn nữa các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2023, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; sau kỳ họp này, chủ động tiếp xúc và báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định; nhanh chóng yêu cầu tổng hợp các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kịp thời đến các địa phương để thông tin cho cử tri nắm. Đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh luôn nêu cao trách nhiệm, nỗ lực triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất, trước hết cần quan tâm tốt các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, nhất là chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão theo tinh thần Chỉ thị của Tỉnh ủy. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể các đồng chí, quý cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần quyết tâm, khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hết mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2023 của Hội đồng nhân dân và Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1973
  • Trong tuần: 19 111
  • Tất cả: 2980348