Hoạt động tháng 01/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Tháng 01/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện đạt được kết quả như sau:

Ảnh: Thường trực HĐND tỉnh thăm, chúc tết Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre

Về hoạt động giám sát: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2023; quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tham gia Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh giám sát việc quản lý, huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Về công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: phân công các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra 03 văn bản giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo lĩnh vực phụ trách; đôn đốc các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát năm 2022. 
Về hoạt động tiếp xúc cử tri: đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X theo kế hoạch đề ra, qua tiếp xúc đã thông tin đến cử tri về kết quả tổ chức kỳ họp, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kịp thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương, đơn vị bầu cử gửi đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Về công tác tiếp công dân: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Văn phòng tiếp 07 lượt công dân, nhận 09 đơn, chuyển 07 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, hướng dẫn 01 đơn, 01 đơn trùng lưu theo dõi, soạn 06 công văn gửi các ngành chức năng đôn đốc giải quyết đơn của công dân; ban hành công văn gửi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị gửi lịch tiếp công dân năm 2023 để tổng hợp và thông báo rộng rãi đến nhân dân trong tỉnh nắm theo quy định.

Quang cảnh phiên họp tháng 01/2023

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp để đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; họp báo tuần, phiên họp thường kỳ tháng 01/2023; tham gia các hoạt động Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) trên địa bàn tỉnh; thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách theo sự phân công của Tỉnh ủy, cán bộ hưu trí là lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh qua các thời kỳ và gia đình chính sách của công chức đang công tác tại cơ quan; thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện. Tham dự hoặc cử cán bộ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn,... do các cơ quan Quốc hội, Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan.
Trong tháng 02/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị các nội dung tổ chức kỳ họp chuyên đề - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Tham gia, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh và sự phân công của Tỉnh ủy thực hiện một số cuộc giám sát, khảo sát khi có yêu cầu. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch giám sát và tiến hành giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch đề ra. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Ủy ban nhân dân phân công các ngành trả lời, giải quyết theo quy định. Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân trong tỉnh biết thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định. Phối hợp với Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2023; ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - thị xã - thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026,...

                                                                                                                      Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1944
  • Trong tuần: 19 082
  • Tất cả: 2980319