Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thị xã Duyên Hải

Ngày 31/3/2023, tại Hội trường Thị ủy Duyên Hải, Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện - thị xã - thành phố lần thứ ba với chủ đề “Việc thực hiện thẩm quyền của Hội đồng nhân dân các cấp trong lĩnh vực đầu tư công”. Hội nghị do ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Dương Hiền Hải Đăng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duyên Hải chủ trì. Tham dự Hội nghị có ông Kiên Banh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; cùng hơn 100 đại biểu là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND, đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Văn phòng HĐND và UBND 09 huyện - thị xã - thành phố; Phó Chủ tịch HĐND 01 xã - phường - thị trấn của 08 huyện - thị xã - thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã - phường trên địa bàn thị xã Duyên Hải; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ đây là hội nghị nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề ra giải pháp thực hiện tốt thẩm quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong lĩnh vực đầu tư công trong thời gian tới; đồng thời, tăng cường mối quan hệ công tác, sự gắn kết giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện và Thường trực HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ông Dương Hiền Hải Đăng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duyên Hải phát biểu chào mừng Hội nghị

Phát biểu chào mừng Hội nghị ông Dương Hiền Hải Đăng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duyên Hải cũng nhấn mạnh và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm, ghi nhận những thành tích, đóng góp của HĐND các cấp trong sự phát triển chung của thị xã Duyên Hải, Hội nghị lần này là cơ hội để Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trao đổi, phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động thời gian qua góp phần nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp.

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo đề dẫn tại Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo đề dẫn về “Việc thực hiện thẩm quyền của Hội đồng nhân dân các cấp trong lĩnh vực đầu tư công”; Thường trực HĐND thị xã Duyên Hải, huyện Tiểu Cần, huyện Càng Long, thành phố Trà Vinh báo cáo tham luận xung quanh chủ đề Hội nghị; Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Châu Thành phát biểu về khó khăn của Ban trong quá trình thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục đầu tư công; Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Trà Cú phát biểu về khó khăn trong giám sát công tác đầu tư công, chất lượng công trình, dự án.

Ông Hồ Như Biển - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tiểu Cần phát biểu tham luận tại Hội nghị

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ đã phát biểu giải đáp một số vấn đề được đại biểu Hội nghị đặt ra, đồng thời nêu một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng nhân dân các cấp trong lĩnh vực đầu tư công.

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu, giải trình và ghi nhận các ý kiến tham luận, thảo luận của đại biểu; nhìn chung việc quyết định các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư công trong thời gian qua được HĐND các cấp thực hiện cơ bản theo luật định và đạt một số kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác triển khai thực hiện các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công theo đúng mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuy nhiên, việc thực hiện thẩm quyền của HĐND các cấp trong lĩnh vực đầu tư công trong thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế, khó khăn nhất định liên quan đến việc chấp hành các quy định của Luật Đầu tư công chưa đảm bảo; thông qua danh mục kế hoạch đầu tư công chưa sát với tình hình thực tế nên hầu hết đều phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung nhiều lần trong năm; việc giám sát lĩnh vực đầu tư công từng lúc chưa thường xuyên và hiệu quả chưa cao,... Thời gian tới, đề nghị Thường trực HĐND các cấp triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan; xây dựng, thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công phải đảm bảo đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục luật định; cần theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy trình lập, thẩm định, chuẩn bị đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án; không đưa vào kế hoạch đầu tư công đối với những công trình không có quyết định chủ trương đầu tư vào danh mục dự án theo quy định; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát lĩnh vực đầu tư công, quan tâm đến kết luận của Thanh tra, Kiểm toán nhà nước liên quan đến lĩnh vực đầu tư công thuộc trách nhiệm của HĐND để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn. Đề nghị UBND cấp huyện nghiên cứu trình HĐND cấp huyện việc giao cho UBND quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công nhằm đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong thực hiện các quy trình, thủ tục về đầu tư dự án.

Thường trực HĐND thị xã Duyên Hải trao cờ đăng cai đến
Thường trực HĐND huyện Cầu Kè

Tại Hội nghị này, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã thống nhất giao quyền đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ tư đến Thường trực HĐND huyện Cầu Kè.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 2254
  • Trong tuần: 31,762
  • Tất cả: 2,786,966