Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh họp chuẩn bị nội dung giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022

Ngày 10/4/2023, Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh về giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022 họp phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có ông Kiên Quân – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, một số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, Quyết định số 185/QĐ-ĐGS và Kế hoạch chi tiết số 193/KH-ĐGS ngày 25/7/2022 của Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh về giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022, nhằm để có sự tập trung đi vào chiều sâu từng nhóm nội dung theo đề cương giám sát, Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đoàn giám sát về đánh giá về kết quả thực hiện công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đầu tư, quản lý, khai thác sử dụng các công trình thủy lợi; hiệu quả kinh tế - xã hội việc đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi; công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành và việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm trong công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; việc quản lý hoặc phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; việc đo đạc, quan trắc, giám sát, kiểm tra, kiểm định, đánh giá an toàn công trình thủy lợi; quản lý, tổ chức thực hiện bảo trì, đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, hiện đại hóa, xử lý khắc phục sự cố công trình, máy móc, thiết bị; cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; tình hình và hiệu quả của việc cho thuê bãi chứa đất thực hiện dự án nạo vét các tuyến kênh thủy lợi phục vụ sản xuất; công tác phối hợp với các sở, ngành tỉnh và địa phương trong công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi,… đối với thành viên Đoàn giám sát là lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh gắn kết thêm nội dung liên hệ với các thông tin qua giám sát phản biện xã hội.
Theo đó, Đoàn giám sát số 01 Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến thời gian tiến hành giám sát tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Trà Vinh, Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú vào ngày 27, 28/4/2023.

T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 2571
  • Trong tuần: 33,403
  • Tất cả: 2,777,964