Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn huyện Càng Long, Cầu Kè

Ngày 11,12/4/2023, Đoàn khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành khảo sát công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn huyện Càng Long, Cầu Kè nhằm phục vụ công tác giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân  tỉnh. Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát; các thành viên đoàn khảo sát gồm: Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Dân tộc, Phó ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham gia tiếp Đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Ủy ban nhân dân huyện Càng Long, Ủy ban nhân dân xã Châu Điền, Ủy ban nhân dân xã Tân An và các phòng, ban có liên quan.

Ảnh: Đoàn khảo sát làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè

Đoàn khảo sát tiến hành khảo sát thực tế công tác triển khai điều tra, quá trình thực hiện thu thập, cung cấp thông tin, số liệu, thông tin liên quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại một số hộ dân trên địa bàn xã Châu Điền (huyện Cầu Kè), xã Tân An (huyện Càng Long); sau đó, Đoàn khảo sát làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân xã Châu Điền (huyện Cầu Kè), Ủy ban nhân dân xã Tân An (huyện Càng Long), Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Ủy ban nhân dân huyện Càng Long.
Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã trao đổi với Ủy ban nhân dân các xã và Ủy ban nhân dân huyện về công tác triển khai điều tra, quá trình thực hiện thu thập, cung cấp thông tin, số liệu, thông tin liên quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; theo đó, thời gian qua, các đơn vị có quan tâm chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật việc triển khai thực hiện hoạt động thống kê; phối hợp với Chi cục Thống kê khu vực Càng Long – Cầu Kè để thực hiện công tác điều tra thống kê trên các lĩnh vực thương mại và dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, nông, lâm nghiệp và thủy sản,…

Ảnh: Khảo sát thực tế tại xã Châu Điền, huyện Cầu Kè

Tuy nhiên, qua trao đổi của các thành viên Đoàn khảo sát và ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp cho thấy công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn huyện Càng Long, Cầu Kè cũng có một số khó khăn, hạn chế như: từng lúc số liệu ở một số lĩnh vực giữa Ủy ban nhân dân xã, các Phòng, ban chưa thống nhất với số liệu của Chi cục Thống kê; nhiều chỉ tiêu thống kê chỉ tính toán suy rộng đến cấp tỉnh nên chưa phản ánh đúng thực tế tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, xã, thị trấn; kinh phí phục vụ công tác điều tra thống kê chưa đáp ứng yêu cầu,...

Ảnh: Đoàn khảo sát làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Càng Long

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Ủy ban nhân dân huyện Càng Long, Ủy ban nhân dân xã Châu Điền, Ủy ban nhân dân xã Tân An điều chỉnh lại báo cáo của đơn vị, trong đó phản ánh đầy đủ công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn để Đoàn khảo sát báo cáo đến Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 2454
  • Trong tuần: 33,286
  • Tất cả: 2,777,847