Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục khảo sát công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn huyện Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải

Ngày 13 và ngày 18/4/2023, Đoàn khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tiếp tục tiến hành khảo sát công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn huyện Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải nhằm phục vụ công tác giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát; các thành viên đoàn khảo sát gồm: Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Dân tộc, Phó ban Kinh tế - Ngân sách, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham gia tiếp Đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang, Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải, Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, Ủy ban nhân dân xã Long Hữu và các phòng, ban có liên quan.

Ảnh: Đoàn khảo sát làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

Đoàn khảo sát tiến hành khảo sát thực tế công tác triển khai điều tra, quá trình thực hiện thu thập, cung cấp thông tin, số liệu, thông tin liên quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại một số hộ dân trên địa bàn xã Long Sơn (huyện Cầu Ngang), xã Long Hữu (thị xã Duyên Hải) liên quan đến các lĩnh vực thủy sản, cây màu, hộ kinh doanh,...
Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã trao đổi với Ủy ban nhân dân các xã Long Sơn, Long Hữu, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang và Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về công tác triển khai điều tra, quá trình thực hiện thu thập, cung cấp thông tin, số liệu, thông tin liên quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; theo đó, thời gian qua, các đơn vị có quan tâm chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật việc triển khai thực hiện hoạt động thống kê; phối hợp với Chi cục Thống kê khu vực Cầu Ngang - Duyên Hải để thực hiện công tác điều tra thống kê trên các lĩnh vực thương mại và dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, nông, lâm nghiệp và thủy sản,… Quan tâm công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ điều tra viên, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra thống kê.

Ảnh: Khảo sát thực tế tại xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

Tuy nhiên, qua trao đổi của các thành viên Đoàn khảo sát và ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp cho thấy công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn huyện Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải cũng có một số khó khăn, hạn chế như: công tác thống kê chưa được quan tâm đúng mức; từng lúc số liệu ở một số lĩnh vực giữa Ủy ban nhân dân xã, các Phòng, ban chưa thống nhất với số liệu của Chi cục Thống kê; nhiều chỉ tiêu thống kê chỉ tính toán suy rộng đến cấp tỉnh nên chưa phản ánh đúng thực tế tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, xã, thị trấn; đa số các điều tra viên đều kiêm nhiệm nên ảnh hưởng đến hiệu quả các cuộc điều tra; số lượng mẫu điều tra thống kê ít nên chưa mang tính đại diện; chưa có quy chế phối hợp giữa Chi cục Thống kê khu vực với các phòng, ban ngành huyện và các xã, thị trấn,… Báo cáo của các đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu của Đoàn khảo sát.

Ảnh: Đoàn khảo sát làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang, Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải, Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, Ủy ban nhân dân xã Long Hữu điều chỉnh lại báo cáo của đơn vị, trong đó phản ánh đầy đủ công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê, phải nêu cụ thể phương pháp, cách thức thực hiện và kết quả thực hiện của từng chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; so sách số liệu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn do các phòng, ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp và số liệu cơ quan thống kê công bố; thời gian tới cần quan tâm đúng mức công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thống kê.

            T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 2444
  • Trong tuần: 33,276
  • Tất cả: 2,777,837