Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh tiếp tục giám sát công tác xét xử, giải quyết án và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục giám sát công tác xét xử, giải quyết án và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; ngày 21/4/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại TAND tỉnh và Cục THADS tỉnh. Đoàn giám sát do ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn, thành viên Đoàn gồm các Ủy viên của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Phòng công tác HĐND thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát đối với TAND tỉnh

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị và qua kết quả giám sát trực tiếp tại TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh, Đoàn giám sát nhận thấy công tác giải quyết các loại án và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022 đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể như sau:
Đối với công tác xét xử, giải quyết án: TAND tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành văn bản và ban hành văn bản theo thẩm quyền về việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của TAND 02 cấp; công tác xét xử và giải quyết án của TAND 02 cấp đảm bảo quy định của pháp luật, chất lượng giải quyết các loại án được nâng lên. Công tác xét xử các vụ án hình sự đảm bảo, chất lượng tranh tụng tại phiên toà được nâng lên, chưa xảy ra trường hợp kết án oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Một số vụ án hình sự mà dư luận quan tâm được xét xử kịp thời, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương. Công tác giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và án hành chính nhìn chung có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo chất lượng, thời hạn xét xử, các quyền và lợi ích của các bên đương sự. Có quan tâm phối, kết hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp trong việc tổ chức phiên tòa trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm, thi hành án, phối hợp với các cơ quan khác có liên quan trong quá trình xét xử, giải quyết án. Công tác hòa giải, đối thoại đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ giải quyết các hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đạt 100%, không có trường hợp kiến nghị, kháng nghị về quyết định của Tòa án,...
Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ án, vụ việc bị hủy, bị cải sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; quá trình xem xét, giải quyết án của TAND cấp huyện một số nơi từng lúc chưa kịp thời, còn vi phạm trong hoạt động xét xử bị VKSND cùng cấp kiến nghị; còn một số vụ án dân sự quá hạn, kéo dài chưa giải quyết. Tỷ lệ giải quyết án hành chính năm 2021 chưa đạt chỉ tiêu đề ra. 
Đối với công tác thi hành án dân sự: Cục THADS tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành văn bản và ban hành văn bản theo thẩm quyền, tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, cấp ủy và Ban chỉ đạo THADS cùng cấp. Năm 2022, số việc đã thi hành xong đạt tỷ lệ cao so cùng kỳ; số tiền đã thi hành xong đạt tỷ lệ cao so cùng kỳ và vượt chỉ tiêu được giao, trong đó số việc và tiền đã thi hành xong đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đều tăng so cùng kỳ; kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế vượt chỉ tiêu được giao. Phối hợp, đề nghị Tòa án xét miễn, giảm số việc, số tiền THA theo quy định. Có thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành án và tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án nhằm đẩy nhanh tiến độ thi hành án,...
Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự từng lúc chưa đáp ứng yêu cầu của ngành đặt ra: án có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều; năm 2021, số tiền, số việc đã thi hành xong thấp so cùng kỳ và chưa đạt chỉ tiêu được giao, số việc và tiền đã thi hành xong đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước giảm so cùng kỳ; kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế chưa đạt chỉ tiêu được giao; năm 2022, số việc đã thi hành xong chưa đạt chỉ tiêu được giao. Trong thi hành án dân sự từng lúc còn hạn chế, bị VKSND cùng cấp kiến nghị yêu cầu khắc phục, được Cục THADS tỉnh chấp nhận thực hiện. 
Kết luận buổi giám sát, ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những mặt làm được của TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh, đồng thời đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và tiến độ giải quyết, xét xử các loại án đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án kinh tế, vụ án phức tạp được dư luận quan tâm. Tiếp tục hạn chế tối đa các vụ án, vụ việc bị hủy, cải sửa do lỗi chủ quan của Tòa án trong quá trình xét xử, phấn đấu số án hủy, sửa trong năm thấp hơn so cùng kỳ; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với TAND cấp huyện. Cục THADS tỉnh tăng cường rà soát, phân loại, xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án số việc, số tiền có điều kiện thi hành đạt, vượt các chỉ tiêu được giao, hạn chế thấp nhất số việc, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau giải quyết. Tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có giá trị lớn, vụ việc tồn đọng, kéo dài. Tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho chấp hành viên; phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương có giải pháp thực hiện dứt điểm các vụ việc THADS có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài.

N. T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1054
  • Trong tuần: 25,787
  • Tất cả: 2,376,979