Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh giám sát tình hình hoạt động và việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2023, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình hoạt động và việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS - THPT huyện Trà Cú, Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện Càng Long. Qua giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá kết quả như sau: 

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện Càng Long

Về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên: Toàn tỉnh có 08 Trường, 324 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, trong đó có 47 cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS - THPT huyện Trà Cú; 29 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên công tác tại Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện Càng Long. Cán bộ quản lý, giáo viên đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định; nhân viên có trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu của từng vị trí việc làm. 
Về công tác tuyển sinh: tuyển sinh đạt 100% so với chỉ tiêu giao; phương thức tuyển sinh theo hình thức thi tuyển đối với đầu cấp lớp 10; xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh đối với đầu cấp lớp 6. 
Về công tác giảng dạy: thực hiện tốt theo chương trình và kế hoạch giáo dục về việc dạy học 2 buổi/ngày, việc giảng dạy có bổ sung kiến thức về lịch sử, địa lý, ngôn ngữ, văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, đánh giá xếp loại học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động theo chủ đề, chủ điểm, tham quan du lịch, lễ hội, tết dân tộc, qua đó chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt khá cao.
Về các chế độ, chính sách: Tổ chức bếp ăn tập thể đảm bảo dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý học sinh trong khu nội trú của trường, giờ tự học, hoạt động ngoài giờ chính khóa đảm bảo. Thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền, đoàn thể trong việc quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh như: khám sức khỏe đầu năm và cuối năm cho học sinh; tổ chức phun thuốc diệt trừ mầm bệnh theo định kỳ; xây dựng tủ thuốc, dự trù cơ số thuốc cần mua; phối hợp gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh lúc ốm đau,... Các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú được thực hiện, chi trả kịp thời, đúng quy định. Quan tâm đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học.
Về triển khai thực hiện Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) thuộc dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đến nay đã phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đồng thời đang lập, thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật.
Tuy nhiên, qua giám sát tình hình hoạt động và việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh cũng có một số hạn chế, khó khăn: cơ sở vật chất, thiết bị các Trường phổ thông dân tộc nội trú đầu tư xây dựng chưa đồng bộ; sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu đa năng, phòng ở nội trú chưa đáp ứng nhu cầu ở nội trú của học sinh; một số hạng mục được đầu tư lâu năm đã xuống cấp; quy định đối tượng tuyển sinh ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn là chưa phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Trà Vinh; một số Trường phổ thông dân tộc nội trú thiếu cán bộ quản lý, giáo viên dạy tiếng Khmer, nhân viên, thực hiện chi tiền tàu xe cho học sinh, chi hoạt động văn thể gặp khó khăn, vướng mắc do cấp có thẩm quyền hướng dẫn chưa đảm bảo theo quy định.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS - THPT huyện Trà Cú

Qua kết quả giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có một số kiến nghị: đề nghị  Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS - THPT huyện Trà Cú, Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện Càng Long đề xuất cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ quản lý và tuyển bổ sung những vị trí còn thiếu nhằm đáp ứng công tác quản lý, dạy học tại trường; đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo học sinh ở nội trú đảm bảo 100% theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra về công tác quản lý, hoạt động giáo dục tại các Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh để kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của trường; tổ chức rà soát, kiện toàn vị trí cán bộ quản lý đối với các Trường phổ thông dân tộc nội trú còn thiếu, đồng thời tuyển sinh bổ sung giáo viên, nhân viên còn thiếu cho các trường nhằm đáp ứng công tác quản lý, giáo dục cho học sinh; ban hành hướng dẫn cụ thể về chi tiền tàu xe cho học sinh về nghỉ lễ, tết, chi cho hoạt động văn thể theo khoản 5, khoản 9 Điều 2 Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/05/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo; sớm hoàn thành các quy trình thủ tục và tổ chức triển khai thực hiện Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) thuộc dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh về việc quy định vùng tạo nguồn dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để đảm bảo công tác tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 987
  • Trong tuần: 25,720
  • Tất cả: 2,376,912