Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh họp thảo luận, đóng góp nội dung dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác xét xử, giải quyết án và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/5/2023, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác xét xử, giải quyết án tại Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân huyện Trà Cú và công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú; ông Trần Văn Phong, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị chịu sự giám sát, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quang cảnh cuộc họp

Sau khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác xét xử, giải quyết án tại Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân huyện Trà Cú và công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú; các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo, đồng thời tham gia phát biểu ý kiến đóng góp về một số vấn đề như sau: xem xét lại kiến nghị về việc bổ sung biên chế cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú; điều chỉnh một số nội dung kiến nghị Tòa án nhân dân huyện Trà Cú, Tòa án nhân dân tỉnh cho phù hợp,… Các ý kiến đóng góp đã được tiếp thu, giải trình và làm rõ để hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát.

Ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Trên cơ sở những mặt làm được và hạn chế của các đơn vị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát, ông Trần Văn Phong, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt hơn nữa công tác xét xử, giải quyết các loại án và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, trong đó đề nghị Tòa án nhân dân quan tâm chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết các vụ án phức tạp, những vụ việc có tính chất thời sự được dư luận quan tâm, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; triển khai thực hiện các biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và tiến độ giải quyết, xét xử các loại án đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án vụ án lâu năm, phức tạp, kéo dài; đề nghị cơ quan thi hành án dân sự tăng cường rà soát, phân loại, xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án số việc, số tiền có điều kiện thi hành đạt, vượt các chỉ tiêu được giao, hạn chế thấp nhất số việc, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau giải quyết; tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có giá trị lớn, vụ việc tồn đọng, kéo dài,...

                                                                                                                 N. Thị Đào  

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 883
  • Trong tuần: 25,616
  • Tất cả: 2,376,808