Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2022

Ngày 01, 02/6/2023, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2022 tại Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải,  Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang, Sở Tài nguyên và Môi trường. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn giám sát có: ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh, các Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, một số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có: lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện, thị xã có liên quan; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các phòng, ban và các Chi cục có liên quan thuộc Sở.

Ảnh: Đoàn giám sát làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo đó, giai đoạn 2021-2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo, quyết định về việc phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh;  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh với 287 tin, bài, chuyên mục; phát 515 lượt tin bài qua trạm truyền thanh cấp huyện, cấp xã, lồng ghép các cuộc họp (chi bộ, các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể) với 2.003 cuộc, với 46.635 lượt người tham dự; tham mưu UBND tỉnh cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép về khai thác khoáng sản: cấp 03 giấy phép khai thác khoáng sản (02 giấy phép cát biển, 01 giấy phép chuyển nhượng quyết khai thác khoáng sản); quyết định đóng cửa mỏ 03 giấy phép; đang xem xét hồ sơ thăm dò (trúng đấu giá) 02 mỏ cát sông (Sôn Cổ Chiên và Sông Hậu); phối hợp kiểm tra các hoạt động khai thác, hạ độ cao tại các bãi chứa bùn trên địa bàn tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 03 bãi chứa bùn K4, K5 và K8 đang đề xuất gia hạn thời gian hạ độ cao; kiểm tra việc khai thác các bãi chứa bùn thuộc 02 dự án nạo vét kênh trục; trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh, tiến hành kiểm tra 15 giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất; 08 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt; 14 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; thực hiện 2.463 cuộc thanh tra, tuần tra đối với 193 tổ chức và 1.404 cá nhân đối với lĩnh vực khoáng sản, 07 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 10 tổ chức và 01 cá nhân đối với lĩnh vực tài nguyên nước,...

Ảnh: ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Đối với Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang và Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện tốt công tác phối hợp trong kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép với các huyện giáp ranh địa giới hành chính như: ban hành kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản là cát sông, cát biển, đất cát giồng, đất sét, đất mặt ruộng; thành lập Chốt phối hợp liên ngành theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác cát biển trên địa bàn; ban hành nhiều văn bản theo thẩm quyền về quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; thành lập chốt liên ngành và tổ chức tuần tra, kiểm tra; kiện toàn Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường,… Giai đoạn 2021 - 2022, trên địa bàn thị xã Duyên Hải được UBND tỉnh cấp phép khai thác 02 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đồng thời có 05 đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác tài nguyên nước; phối hợp Cục quản lý tài nguyên nước kiểm kê tình hình quản lý tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn, qua kiểm kê có 9.989 giếng đang sử dụng. Huyện Cầu Ngang thực hiện rà soát, tổng hợp các bến bãi, cơ sở vật liệu xây dựng, hiện nay trên địa bàn huyện có 16 bãi tập kết cát, đất giồng, đất mặt ruộng; tổ chức thẩm định 21 hồ sơ xin hạ độ cao, cải tạo đất nông nghiệp; thực hiện công tác quản lý nhà nước về thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản: năm 2021, năm 2022 thu được trên 56 triệu đồng; bán đấu giá bờ kênh với số tiền trên 02 tỷ đồng,…

Ảnh: ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

Tuy nhiên, qua kết quả trao đổi làm việc, Đoàn giám sát nhận thấy công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản từng lúc hiệu quả chưa cao; công tác cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh thực hiện còn chậm so với yêu cầu; công tác quản lý về thuế, phí có mặt chưa đạt yêu cầu, còn một số cơ sở chưa thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí môi trường ở lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản cũng còn nhiều khó khăn, bất cập; việc phối hợp xử lý vi phạm với các ngành chức năng chưa chặt chẽ nên một số vụ việc còn chậm, kết quả không đạt yêu cầu, việc huy động lực lượng tham gia xử lý còn gặp nhiều khó khăn;…

Ảnh: Ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải

Mặt khác, công tác phối hợp với các địa phương quản lý tài nguyên khoáng sản từng lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; còn xảy ra tình trạng khai thác cát (cát sông, cát biển) trái phép, đất động cát, đất dôi dư trong cải tạo không xin phép; tình trạng khai thác đất giồng cát, đất mặt ruộng còn diễn ra nhiều gây bức xúc trong dân; vận chuyển khoáng sản không có che phủ để bụi, đất rơi vãi trên các tuyến đường giao thông ảnh hưởng đến người tham gia giao thông cũng như ô nhiễm môi trường; việc khai thác đất bờ kênh, bãi chứa bùn quá sâu so với mặt bằng bờ kênh, không đảm bảo về công tác môi trường và chưa thực hiện tốt việc trả mặt bằng bờ kênh, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Ảnh: Lãnh đạo Ủy ban nhân huyện Cầu Ngang phát biểu giải trình và tiếp thu ý kiến 

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, qua giám sát cho thấy, công tác quản lý mặt nước ngầm chưa sát sao, kiểm soát chưa chặt chẽ và xử lý chưa nghiêm, còn một số tổ chức, cá nhân khai thác nước khi giấy phép đã hết hạn; tình trạng các cơ sở, doanh nghiệp hành nghề không đăng ký, người thuê khoan giếng không khai báo vẫn còn; có trường hợp giếng khoan khai thác ban đầu với mục đích phục vụ sinh hoạt không thuộc đối tượng phải xin phép nhưng sau đó lại sử dụng vào mục đích tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản. Công tác trám lấp giếng hư hỏng, không sử dụng chưa được quan tâm thực hiện, một số hộ dân tự trám lấp không đúng quy trình kỹ thuật; nhiều hộ dân nuôi tôm công nghệ cao không đảm bảo quy trình xử lý chất thải và xả trực tiếp ra sông, rạch gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến các hộ nuôi tôm thả lan xung quanh, gây bức xúc trong nhân dân,…

Ảnh: bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu tại cuộc giám sát, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị  chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo và kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân đối với tầm quan trọng của tài nguyên khoáng sản để nắm và thực hiện đúng quy định; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn đạt hiệu quả; thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước, trám lấp giếng hư hỏng, không sử dụng đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật; thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm, kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản,...

T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 2437
  • Trong tuần: 33,269
  • Tất cả: 2,777,830