Thường trực HĐND tỉnh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 08/6/2023, Thường trực HĐND tỉnh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo giám sát việc triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2023. Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có: bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, một số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Cục Thống kê tỉnh, UBND các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Duyên Hải, UBND thị xã Duyên Hải, Chi cục Thống kê Khu vực Duyên Hải - Cầu Ngang, Chi cục Thống kê Khu vực Càng Long - Cầu Kè; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2023; nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất cao với dự thảo các báo cáo, đồng thời có một số ý kiến phát biểu đóng góp, giải trình làm rõ về các nội dung như: cách tính, phương pháp thống kê, cỡ mẫu điều tra, thời gian thu thập, xây dựng được quy chế phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin và sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, Công tác kiểm tra, giám sát, sự chênh lệch số liệu giữa ngành thống kê và số liệu trong báo cáo kinh tế - xã hội của UBND, thiếu biên chế so định mức, khó khăn trong thực hiện mô hình thống kê khu vực,…

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị tăng cường tổ chức tuyên truyền Luật thống kê và Nghị định hướng dẫn luật Thống kê, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/05/2022 của Chính phủ về tăng cường công tác thống kê nhà nước và các văn bản có liên quan; thực hiện tốt công tác tham mưu UBND trong quản lý nhà nước trong hoạt động thống kê trên địa bàn; chú trọng công tác phối hợp với trong công tác thống kê; thực hiện tốt việc phân tích và dự báo thống kê phục vụ việc xây dựng, đánh giá thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách sát thực, hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thống kê.

Ảnh: Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
phát biểu kết luận cuộc họp

Đồng thời, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh để nâng cao chất lượng công tác thống kê thì việc kiện toàn tổ chức, bộ máy phục vụ công tác thống kê; xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, điều tra viên làm công tác thống kê là nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm thực hiện tốt. UBND cần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động thống kê theo quy định; chỉ đạo việc thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đúng biểu mẫu, thời gian quy định; thống nhất sử dụng số liệu thống kê nhà nước do cơ quan thống kê công bố. Đối với những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động thống kê, đề nghị Cục Thống kê tỉnh rà soát tập hợp để có kiến nghị đến Tổng Cục Thống kê xem xét, giải quyết.

 T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 28,757
  • Tất cả: 2,778,030