Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X

Sáng ngày 27/6/2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chủ trì; tham dự có ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Tài chính; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra đối với 06 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về: quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, năm học 2023 – 2024; quy định khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; ban hành mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An, huyện Trà Cú; đặt tên đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh; phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thoát nghèo vượt chuẩn cận nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh và báo cáo thẩm tra đối với báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2022, Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Đại biểu Kiên Thị Minh Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, 
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời phát biểu thảo luận, đóng góp bổ sung, giải trình làm rõ một số nội dung như: xem xét mức thu học phí phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; căn cứ để đề xuất các khoản thu, kinh phí để thực hiện miễn, giảm đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; lựa chọn xem xét việc đặt tên các tuyền đường phù hợp; cách thức triển khai hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thoát nghèo vượt chuẩn cận nghèo cuối năm 2022; điều chỉnh thể thức, kỹ thuật trình bày đối với các dự thảo Nghị quyết.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để xem xét bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra của Ban; đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 2195
  • Trong tuần: 31,703
  • Tất cả: 2,786,907