Kỳ họp thứ Chín (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X

Ngày 12, 13, 14/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ Chín (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023); ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa X; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, đại diện lãnh đạo 01 Ban của HĐND và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Chủ tọa kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến các báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; xem xét đối với 30 dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại kỳ họp; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, thông báo tình hình Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. 
Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị quí đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, phát huy trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp, góp phần cho sự thành công chung của kỳ họp; đề nghị lãnh đạo và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương có liên quan chủ động tiếp thu, giải trình làm rõ các ý kiến thảo luận của đại biểu.

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp

Tại phiên họp ngày 12/7/2023, HĐND tỉnh đã nghe Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo: công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh, kết quả thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân, kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023, kết quả thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X; Giám đốc các Sở, ngành thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo: tình hình thực hiện thu - chi ngân sách, công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2023; Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cáo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023; các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp.

Đại biểu Kiên Thị Thanh Xuân – đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành 
phát biểu thảo luận tại kỳ họp

Đối với các báo cáo trình tại kỳ họp, có 07 đại biểu HĐND tỉnh phát biểu thảo luận về các nội dung như: việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới; giá cả các mặt hàng nông nghiệp, thủy sản; phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; đầu tư công; tín dụng ngân hàng, giải ngân các nguồn vốn; thực hiện các chính sách, pháp luật về tài nguyên khoáng sản; việc triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ; việc ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trên các lĩnh vực hoạt động; việc xử lý rác thải, nước thải; quy hoạch giao thông; việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về các chính sách,… Qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ các nội dung thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thuyết trình các dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp

Ngày 13/7/2023, HĐND tỉnh đã nghe Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thuyết trình các dự thảo nghị quyết về: kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2024; thành lập các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023, việc đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thuyết trình dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Trà Vinh.

Ông Tiêu Thanh Tân - Giám đốc Sở Tài chính thuyết trình các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp

Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thuyết trình các dự thảo Nghị quyết: quy định mức chi hỗ trợ đối với người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn; quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập; quy định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; ban hành mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thoát nghèo vượt chuẩn cận nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ một lần đối với gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh; sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025; bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 3); điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023; giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019; Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 và Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh; thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023; thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của HĐND tỉnh; bãi bỏ Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh; phê duyệt tổng số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện năm 2023; phê duyệt tổng số lượng người làm việc năm 2023 hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm chi thường xuyên và các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 
báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Tại phiên họp này, các Ban HĐND tỉnh đã báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; có 03 đại biểu HĐND tỉnh phát biểu thảo luận đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, làm rõ một số nội dung đối với các dự thảo nghị quyết như: việc rà soát đối tượng thụ hưởng bảo hiểm y tế, cần có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện Nghị quyết về hỗ trợ bảo hiểm y tế; điều chỉnh nội dung Nghị quyết danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải;… Qua đó, Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ nội dung thảo luận của đại biểu.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Tại phiên họp chiều ngày 13/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Quốc Phương, lý do: luân chuyển công tác; bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với bà Thân Thị Ngọc Kiều.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết

Sáng ngày 14/7/2023, HĐND tỉnh đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu; đã biểu quyết thống nhất thông qua 30 nghị quyết và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp.

 Ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2023; trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; rà soát tổng thể, chi tiết các chỉ tiêu theo Nghị quyết năm 2023 để có kế hoạch cụ thể, góp phần thực hiện quyết tâm hoàn thành 100% các chỉ tiêu năm 2023. Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung xem xét, giải quyết các kiến nghị đang giải quyết, nhất là những kiến nghị chính đáng, liên quan đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

 
Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua 30 Nghị quyết; đây là những nghị quyết quan trọng; nếu được tập trung triển khai tốt sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Để các Nghị quyết của Hội đồng nhân sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị sau kỳ họp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được thông qua. Đề nghị Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát các Nghị quyết vừa được ban hành cũng như các Nghị quyết trước đây Hội đồng nhân dân đã ban hành sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị; qua đó tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế. Yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội đồng nhân dân và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy; sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; sự quyết tâm quản lý điều hành, tổ chức thực hiện tốt của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với công tác phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức hữu quan và sự đồng tình, ủng hộ, giám sát của cử tri và nhân dân trong tỉnh thời gian qua là những kết quả đáng trân trọng, Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, cảm ơn sâu sắc và mong rằng trong thời gian tới sẽ được góp ý, phối hợp chặt chẽ để nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng thiết thực và có chất lượng cao hơn.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 2451
  • Trong tuần: 33,283
  • Tất cả: 2,777,844