Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân khóa X

Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-HĐND ngày 17/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chiều ngày 22/7/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Cuộc họp do bà Thân Thị Ngọc Kiều - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự và có ý kiến chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có: thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tại kỳ họp thứ 10, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 03 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, gồm: dự thảo Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại tỉnh Trà Vinh, dự thảo Nghị quyết ban hành định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất; nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia; giữa các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 -2025.
Nhìn chung các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết, một số đại biểu phát biểu đề nghị giải trình làm rõ đối với dự thảo Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại tỉnh Trà Vinh cụ thể: khoáng sản là các loại cát khác; xem xét mức thu của đất sét, đất làm gạch, ngói và các loại cát khác theo quy định của Nghị định số 27/2023/NĐ-CP; đối với 02 dự thảo Nghị quyết còn lại thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP, các văn bản của các cơ quan có liên quan và tình hình thực tế tại địa phương.

Ảnh: ông Tô Ngọc Bình, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu giải trình

Kết luận cuộc họp, bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh phải chuẩn bị kỹ nội dung để việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và có khả thi khi tổ chức triển khai thực hiện.

T.V. Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 28,740
  • Tất cả: 2,778,013