Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề)

Ngày 31/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề); bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; Thủ trưởng các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương thinh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch UBND cấp huyện; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tọa kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X

Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh được tổ chức để kịp thời giải quyết một số công việc phát sinh theo quy định của Trung ương liên quan đến chính sách cho cấp cơ sở,  các chương trình mục tiêu quốc gia,... tạo điều kiện đáp ứng kịp thời việc thực hiện một số chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung cho tỉnh.

Ông Dương Hoàng Sum - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuyết trình dự thảo Nghị quyết

Tại kỳ họp này, Giám đốc các Sở thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuyết trình 10 dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết. 
 

Ông Nguyễn Hoàng Khải - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Cầu Kè, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Cầu Kè phát biểu thảo luận tại kỳ họp

Phát biểu thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị làm rõ một số nội dung đối với nghị quyết quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm, người tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; đối với Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh đề nghị chỉnh sửa từ ngữ tại hồ sơ kèm theo Tờ trình của UBND tỉnh cho phù hợp; bổ sung căn cứ ban hành Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại tỉnh. 

Ông Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình làm rõ những ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát biểu giải trình làm rõ đối với ý kiến thảo luận của đại biểu. Qua đó, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất với nội dung giải trình.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhất trí biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại tỉnh Trà Vinh; (2) Nghị quyết ban hành định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất; nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (3) Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia; giữa các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 -2025; (4) Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Trà Cú huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; (5) Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; (6) Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023 - 2024; (7) Nghị quyết hỗ trợ hộ mới thoát nghèo đã được hỗ trợ nhà ở từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh được vay vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (8) Nghị quyết quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm, người tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; (9) Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh năm 2023; (10) Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập phường Dân Thành và phường Trường Long Hòa thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh  phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai, hướng dẫn, thực hiện các Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; trong điều hành triển khai thực hiện các chính sách phải đảm bảo đúng thực chất, đúng đối tượng người hưởng lợi; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời thông tin tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội đồng nhân dân và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân, theo dõi và tham gia giám sát. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 2253
  • Trong tuần: 31,761
  • Tất cả: 2,786,965