Công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh

Ngày 31/7/2023, HĐND tỉnh Trà Vinh tổ chức kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Quang cảnh cuộc họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra 
của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo nội dung chương trình kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh được phân công thẩm tra  và trình bày báo cáo thẩm tra đối với 03 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế để các vị đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định, bao gồm: Nghị quyết quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2023 cho các đơn vị hành chính huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập phường Dân Thành và phường Trường Long Hoà thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Qua cuộc họp toàn thể Ban để thẩm tra, nhìn chung, công tác thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng nguyên tắc, trình tự theo quy định của pháp luật và đúng tiến độ theo kế hoạch tổ chức kỳ họp. Theo báo cáo kết quả thẩm tra, quá trình xây dựng các dự thảo Nghị quyết được tiến hành chặt chẽ, đúng thẩm quyền, nội dung văn bản phù hợp với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, do đó đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi, được đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thống nhất cao và được nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện, góp phần phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh. 

 

Ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trên cơ sở xem xét các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua 03 dự thảo Nghị quyết như sau: 
Đối với Nghị quyết quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: HĐND tỉnh thống nhất quy định 17 chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; quy định việc kiêm nhiệm và các chức danh bố trí, phân công kiêm nhiệm; mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh; mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; mức hỗ trợ hàng tháng theo bằng cấp; kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm; phục vụ hoạt động ấp, khóm và hỗ trợ bảo hiểm y tế; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã.
Đối với Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2023 cho các đơn vị hành chính huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh: HĐND tỉnh thống nhất quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã là 2.349 cán bộ, công chức và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 1.493 người, trong đó thành phố Trà Vinh là 233 cán bộ, công chức và 147 người hoạt động không chuyên trách; huyện Càng Long: 311 cán bộ, công chức và 199 người hoạt động không chuyên trách; huyện Cầu Kè: 248 cán bộ, công chức và 160 người hoạt động không chuyên trách; huyện Trà Cú: 364 cán bộ, công chức và 228 người hoạt động không chuyên trách; huyện Châu Thành: 312 cán bộ, công chức và 200 người hoạt động không chuyên trách; huyện Tiểu Cần: 232 cán bộ, công chức và 144 người hoạt động không chuyên trách; thị xã Duyên Hải: 158 cán bộ, công chức và 100 người hoạt động không chuyên trách; huyện Duyên Hải: 163 cán bộ, công chức và 107 người hoạt động không chuyên trách; huyện Cầu Ngang: 328 cán bộ, công chức và 208 người hoạt động không chuyên trách.

 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đối với Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập phường Dân Thành và phường Trường Long Hoà thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh: HĐND tỉnh thống nhất tán thành việc thành lập phường Dân Thành trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 25,61 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 7.463 người của xã Dân Thành; thành lập phường Trường Long Hòa trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 44,92 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 9.916 người của xã Trường Long Hòa. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thành lập phường Dân Thành và phường Trường Long Hòa thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh theo quy định.

              N. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 2435
  • Trong tuần: 33,267
  • Tất cả: 2,777,828