Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát tại Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở

Sáng ngày 08/8/2023, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đến làm việc với Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Châu Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đầu tư công, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, chuyển nguồn vốn đầu tư công và Chỉ thị số 49/CT-TU, ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát gồm có các đồng chí: Trần Văn Ba, Chánh Thanh tra tỉnh; Kiên Văn Dung, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Tiêu Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trương Văn Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Về Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư: đồng chí Châu Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Vương Hải Khoa, Phó Giám đốc sở và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn có liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Theo đó, giai đoạn 2021-2023 (tính đến ngày 31/3/2023) Đảng uỷ Sở đã lãnh, chỉ đạo Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đạt được một số kết quả như sau: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết cho các chương trình, dự án bảo đảm theo đúng thời gian quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; thẩm định và phê duyệt 27 chủ trương đầu tư dự án đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương và 156 chủ trương đầu tư dự án đối với nguồn vốn ngân sách địa phương; chỉ đạo, triển khai bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định: Đối với ngân sách trung ương là 4.974,551 tỷ đồng phân bổ cho 41 dự án, đã giải ngân đến ngày 19/5/2023 là 3.133,913 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch; ngân sách địa phương là 7.176,599 tỷ đồng phân bổ cho 209 dự án, đã giải ngân đến ngày 19/5/2023 là 5.322,601 tỷ đồng, đạt 74,17% kế hoạch; kế hoạch vốn hỗ trợ cấp huyện là 2.027,976 tỷ đồng, đến ngày 19/5/2023 giải ngân đạt 1.535,110 tỷ đồng, đạt 75,7% kế hoạch; lãnh đạo Ban Giám đốc Sở phân bổ vốn hỗ trợ có mục tiêu cho huyện để thực hiện đầu tư lồng ghép cho các công trình giao thông từ năm 2021-2023 là 2.134,856 tỷ đồng, đến ngày 19/5/2023 giải ngân 1.447,192 tỷ đồng, đạt 67,79% kế hoạch,... đồng thời, huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư, kết quả đã tăng thêm trên 952,79 km đường giao thông và 140 cây cầu. Nâng tổng số, toàn tỉnh có 978,82/981,87 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được cứng hóa, đúng theo quy định, đạt 99,7%; có 1.281,55/1.760,16 km đường trục ấp và đường liên ấp được cứng hóa, đạt 72,8%; 1.166,48/1.634,33 km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, đạt 71,37%; 761,99/1.103,41km đường trục chính nội đồng, đạt 69,06%. Đã công nhận 85/85 xã đạt tiêu chí số 02 (về giao thông) xã nông thôn mới, đạt 100%; công nhận 34/85 xã đạt tiêu chí số 02 (về giao thông) xã nông thôn mới nâng cao, đạt 40% và đến nay có 08 đơn vị hành chính cấp huyện đạt tiêu chí số 02 (về giao thông); phối hợp tốt với các sở, ngành liên quan tổ chức họp lấy ý kiến với từng chủ đầu tư thống nhất danh mục cũng như mức vốn bố trí vốn cho từng dự án; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra các xã còn lại để công nhận xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.  

Ảnh: Ông Tiêu Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền các quy định về đầu tư công, nhất là Chỉ thị 49/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đến cán bộ, đảng viên và ngoài quần chúng nhân dân chưa được Đảng uỷ Sở quan tâm đúng mức; công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án từng lúc còn chậm; kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm phải thực hiện điều chỉnh nhiều lần dẫn đến chậm triển khai thực hiện dự án. tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công từng lúc chưa đảm bảo theo kế hoạch; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong giải quyết khó khăn, vướng mắc đôi lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ,...

Ảnh: Ông Châu Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình và tiếp thu ý kiến 

Phát biểu tại hội nghị, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Châu Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được Đoàn giám sát chỉ ra trong dự thảo báo cáo; thời gian tới, đề nghị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt sâu rộng, thường xuyên các quy định về đầu tư công, Chỉ thị số 49/CT-TU, ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phù hợp, theo dõi chặt chẽ tiến độ giải ngân các nguồn vốn đảm bảo kế hoạch, khắc phục nguyên nhân dẫn đến chậm giải ngân để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; hạn chế tối đa chuyển nguồn qua các năm; chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất danh mục phân bổ vốn đầu tư công hàng năm đúng quy định của Luật Đầu tư công, tránh dàn trải nhằm hạn chế việc điều chỉnh kế hoạch nhiều lần hoặc làm tăng chuyển nguồn vốn sang năm sau do yếu tố chủ quan; tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư về chất lượng công trình xây dựng,…  

           T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 4838
  • Trong tuần: 32,052
  • Tất cả: 2,784,661