Đoàn giám sát số 2 Hội đồng nhân dân tỉnh họp chuẩn bị nội dung giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022

Ngày 25/9/2023, Đoàn giám sát số 2 Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022 họp phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Pháp chế, một số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Theo Kế hoạch chi tiết số 194/KH-ĐGS ngày 25/7/2022 của Đoàn giám sát số 2 Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022, Đoàn giám sát số 2 HĐND tỉnh đã họp và thống nhất  phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đoàn giám sát là đại biểu HĐND tỉnh về kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công tác kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, ban hành và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; công tác tự kiểm tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra; việc phát hiện vụ việc và xử lý tài sản vi phạm về kinh tế hoặc vụ việc tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, giám sát, qua giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc xử lý kỷ luật các cá nhân, tổ chức có sai phạm về kinh tế hoặc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; việc xử lý người đứng đầu bị xử lý do để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; việc xử lý hình sự vụ việc vi phạm; việc xử lý tài sản tham nhũng, tiêu cực; kiến nghị khắc phục những khó khăn, sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật, tổ chức thực hiện; công tác phối hợp của các ngành, các cấp, các địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn; những vấn đề đặt ra cần quan tâm giải quyết liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,…theo đó, từng thành viên nghiên cứu, phát biểu ý kiến sâu, tập trung vào nội dung được phân công và đóng góp thêm về các vấn đề mà đại biểu quan tâm; đối với thành viên Đoàn giám sát là lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh gắn kết thêm nội dung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành văn bản, triển khai, quán triệt thực hiện các văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đánh giá tình hình dư luận xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đoàn giám sát số 2 Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến thời gian tiến hành giám sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang, Cầu Kè vào ngày 04/10/2023, đồng thời, Đoàn giám sát sẽ giám sát qua xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

N. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 151
  • Trong tuần: 29,659
  • Tất cả: 2,784,863