Hoạt động tháng 10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Tháng 10/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tập trung thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp tốt hoạt động các Ban của HĐND tỉnh, phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X.

Ảnh: ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp để chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

Về công tác chuẩn bị kỳ họp: ban hành các Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X; Công văn đề nghị đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị phiên chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X.
Về hoạt động giám sát: Đoàn giám sát số 02 của HĐND tỉnh tiến hành giám sát và họp lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022 tại UBND huyện Cầu Kè, UBND huyện Cầu Ngang, UBND tỉnh; xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyên đề giám sát trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; Thường trực HĐND tỉnh họp xem xét báo cáo và Thông báo kết luận giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 đối với UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Càng Long, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ảnh: Đoàn Giám sát số 02 của HĐND tỉnh làm việc tại UBND huyện Cầu Ngang

Về công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 03 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; thẩm tra báo cáo UBND tỉnh việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực phụ trách. Ban Kinh tế - Ngân sách ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch kèm đề cương báo cáo giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu - chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, thanh tra đối với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh. Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Ban Văn hóa - Xã hội họp thông qua dự thảo báo cáo và ban hành báo cáo kết quả giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2023 đối với UBND huyện Càng Long, UBND huyện Châu Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ban Dân tộc tiến hành giám sát và họp xem xét báo cáo của Đoàn giám sát kết quả triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 đối với UBND tỉnh, UBND huyện Duyên Hải, UBND huyện Trà Cú, UBND xã Ngũ Lạc, UBND xã Đôn Xuân (huyện Duyên Hải), UBND xã Tân Sơn, UBND xã Thanh Sơn (huyện Trà Cú).
 

Ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu tại cuộc họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Về công tác tiếp xúc cử tri: Ban hành kế hoạch và phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 theo kế hoạch đề ra.
Về công tác tiếp công dân: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp 04 lượt công dân; nhận 07 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 01 đơn đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết; 06 đơn trùng, lưu theo dõi; nhận Công văn của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Cầu Kè về việc trả lời đơn công dân.
Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc họp, phiên họp để xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh kịp thời cho ý kiến đối với 04 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; tổ chức phiên họp chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2023- HĐND tỉnh khóa X; thực hiện tốt giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện. Ban hành Quyết định số 354/QĐ-HĐND ngày 17/10/2023 về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành.
  

Ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
thăm, tặng quà Chùa Candal tại ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè

Chương trình công tác tháng 11/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X; quyết định triệu tập kỳ họp chuẩn bị một số nội sung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X và các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; tổ chức các cuộc họp báo tuần, phiên họp để xem xét một số nội dung liên quan hoạt động của kỳ họp, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; họp thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X; họp xem xét thông qua dự thảo báo cáo việc thực hiện báo cáo số 199/BC-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh và kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết của kỳ họp thứ 7, 8, 9, 10 - HĐND tỉnh khóa X; Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Thường trực HĐND tỉnh, các thành viên Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND tỉnh; Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thành viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh năm 2023; họp Ban Chỉ đạo soạn thảo kỷ yếu HĐND tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện. Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X và văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh.

                                                                                                                  Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 319
  • Trong tuần: 14 694
  • Tất cả: 3002414